Автори

Софія Віталіївна Дембіцька
Вінницький національний технічний університет

Розвиток працеохоронної компетентності майбутніх фахівців машинобудівних спеціальностей

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 144 с., ISBN 978-966-641-773-5

Анотація

В монографії розглянуто теоретико-методичні засади розвитку праце-охоронної компетентності майбутніх фахівців з механічної інженерії як умови подальшого ефективного фахового становлення. Розроблено модель формування працеохоронної компетентності май-бутніх фахівців з механічної інженерії у процесі фахової підготовки в за-кладах вищої освіти. Наведено авторську методику розвитку працеохорон-ної компетентності майбутніх фахівців з механічної інженерії.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Розвиток працеохоронної компетентності майбутніх фахівців машинобудівних спеціальностей
Опубліковані
August 7, 2019
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Частина для ознайомлення

Частина для ознайомлення
Date of first publication (11)
2019-08-07
Hijri Calendar

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Date of first publication (11)
2019-08-07
Hijri Calendar
Physical Dimensions