Автори

Віктор Вікторович Біліченко
Вінницький національний технічний університет
Віталій Олександрович Огневий
Вінницький національний технічний університет

Стратегії трансформаційних змін автотранспортних підприємств

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 140 с., ISBN 978-966-641-779-7

Анотація

В монографії розглядаються питання підвищення ефективності роботи автотранспортних підприємств шляхом впровадження трансформаційних змін. Отримані в монографії результати дозволяють визначати пріоритетні напрями по яких варто провести трансформаційні зміни, вибрати стратегії та формувати раціональні варіанти трансформаційних змін автотранспорт-них підприємств.  Монографія призначена для науковців, аспірантів, студентів та фахівців в галузі автомобільного транспорту.

 

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Стратегії трансформаційних змін автотранспортних підприємств
Опубліковані
October 22, 2019
Категорії