Автори

Олександр Йссипович Лесько
Вінницький національний технічний університет
Наталя Вікторівна Бурєннікова
Володимир Олександрович Козловський
Вінницький національний технічний університет

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Кол. монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 123 с., ISBN 978-966-641-814-5

Анотація

У монографії розглянуто проблеми й перспективи розвитку підприємництва в Україні за умов глобалізації та євроінтеграції. Окреслено шляхи переходу економіки України на інноваційний шлях розвитку. Запропоновано оновлений погляд на розробку механізму реалізації інноваційних проектів на підприємстві. Досліджено інтелектуальний капітал організації як визначальний фактор інноваційних перетворень. Здійснено порівняльний аналіз дієвості процесів функціонування та розвитку підприємств на основі показників складових результативності.

Для керівників органів влади й управління різних рівнів, керівників і фахівців підприємств, науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.

Біографія автора

Олександр Йссипович Лесько, Вінницький національний технічний університет

У монографії розглянуто проблеми й перспективи розвитку підприєм-ництва в Україні за умов глобалізації та євроінтеграції. Окреслено шляхи переходу економіки України на інноваційний шлях розвитку. Запропоно-вано оновлений погляд на розробку механізму реалізації інноваційних про-ектів на підприємстві. Досліджено інтелектуальний капітал організації як визначальний фактор інноваційних перетворень. Здійснено порівняльний аналіз дієвості процесів функціонування та розвитку підприємств на основі показників складових результативності. Для керівників органів влади й управління різних рівнів, керівників і фахівців підприємств, науковців, ви-кладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.

Обкладинка для ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Опубліковані
April 10, 2020
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Частина для ознайомлення

Частина для ознайомлення
Date of first publication (11)
2021-02-04
Hijri Calendar

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Physical Dimensions