Автори

Роман Романович Обертюх, ВНТУ
ВНТУ
Андрій Валентинович Слабкий, ВНТУ
ВНТУ

Теоретичні основи теплотехніки

Eлектронний навчальний посібник 2-ге вид., перероб. та доп.. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 180 с. ISBN 978-966-641-795-7

Анотація

У навчальному посібнику викладено основні поняття та закони різних видів тепломасообміну, а також його особливості за наявності дифузійних процесів і під час хімічних перетворень. Розглянуто теоретичні основи розрахунку теплових (термічних) напружень і деформацій, наведено та проаналізовано ідеалізовані цикли теплових двигунів і холодильників. В кінці кожного розділу для закріплення вивченого матеріалу наведено перелік запитань для самоперевірки, а також в посібнику розміщено практикум із задач, складених за теоретичним змістом розділів посібника, та тестів для самоконтролю знань, набутих під час вивчення дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки».

Зміст посібника відповідає програмі дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки» освітньої програми «Галузеве машинобудування» та є теоретичною базою для окремих прикладних розділів загально інженерних і спеціальних (фахових) дисциплін, які вивчаються за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування». Посібник може бути використаний для підготовки з теоретичних питань тепломасообміну студентами інших спеціальностей, наприклад, 131 – «Прикладна механіка».

Посібник призначено для студентів денної та заочної форм навчання.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Теоретичні основи теплотехніки
Опубліковані
May 28, 2020