Автори

Василь Васильович Кухарчук
ВНТУ

Основи метрології та електричних вимірювань. Частина II

Конспект лекцій, Вінниця: ВНТУ, 2020, 154 с., ISBN 978-966-641-803-9

Анотація

В конспекті лекцій описано сучасні підходи до побудови цифрових засобів вимірювань – аналого-цифрових перетворювачів, вимірювальних каналів електричних та неелектричних величин для електроенергетики та електромеханіки. Наведено методики виведення їхніх функцій перетворення, рівнянь для оцінювання похибки квантування та чутливості, верхньої та нижньої меж вимірювання. Конспект лекцій дисципліни «Основи метрології та електричних вимірювань» відповідає вимогам державних стандартів України і призначений для студентів спеціальності 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Основи метрології та електричних вимірювань. Частина II
Опубліковані
July 1, 2020

Докладніше про це видання

Date of first publication (11)
2020-07-01
Hijri Calendar
Physical Dimensions