Автори

Олексій Дмитрович Азаров, Вінницький національний технічний університет; Сергій Михайлович Захарченко, Вінницький національний технічний університет; Олександр Володимирович Кадук, Вінницький національний технічний університет; Марія Миколаївна Орлова, Вінницький національний технічний університет; Володимир Петрович Тарасенко, Вінницький національний технічний університет

Комп’ютерні мережі

Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2020, 378 с., ISBN 978-966-641-808-4

Анотація

Підручник складається з дев’яти розділів. Матеріал розташовано в логічній послідовності, тому роботу з підручником доцільно починати з першого розділу. Укінці кожного розділу є питання для самоперевірки, що дозволяють самостійно перевірити ступінь засвоєння навчального матеріалу. Підручник призначений для студентів напряму підготовки 123 − «Комп’ютерна інженерія».

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Комп’ютерні мережі
Опубліковані
August 20, 2020