Автори

Юлія Володимирівна Малогулко
Вінницький національний технічний університет
Олександр Борисович Бурикін
Вінницький національний технічний університет
Теймураз Луарсабович Кацадзе
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Володимир Васильович Нетребський
Вінницький національний технічний університет

Електричні системи і мережі

Частина 1. Навчальний посібник, Вінниця : ВНТУ, 2020. – 200 с., ISBN 978-966-641-817-6

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто загальні відомості про електричні системи та мережі, особливості їх функціонування та характеристики і параметри електричних систем та мереж; розглянуті питання в рукописі сприяють вивченню спеціальних дисциплін студентами. Навчальний посібник розроблено для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання, які вивчають курс «Електричні системи і мережі».

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Електричні системи і мережі
Опубліковані
November 4, 2020