Автори

Олександр Миколайович Васілевський
ВНТУ
Володимир Юрійович Кучерук
ВНТУ
Євген Тимофійович Володарський

Основи теорії невизначеності вимірювань

Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 230 с., ISBN 978-966-641-632-5

Анотація

У підручнику викладено основні положення міжнародного підходу до оціню-вання характеристик точності вимірювань. Підручник містить послідовний виклад основ теорії невизначеності вимірювань, алгоритмів оцінювання невизначеностей, оцінки кількісних результатів випробувань та форм подання невизначеностей ви-мірювань. Підручник відповідає вимогам державних стандартів України та навча-льній програмі дисципліни «Основи теорії невизначеності вимірювань» і призна-чений для студентів технічних напрямів, науковців та аспірантів спеціальностей 05.01.02, 05.11.01, 05.11.08, 05.11.13, 05.13.05.

Обкладинка для Основи теорії невизначеності вимірювань
Опубліковані
September 4, 2015

Детальніше про доступний формат видання: Книжка в м'якій обкладинці

Книжка в м'якій обкладинці
Publication date (01)
2015-09-04
Physical Dimensions