Автори

Олександр Миколайович Васілевський
ВНТУ
Володимир Юрійович Кучерук
ВНТУ
Євген Тимофійович Володарський

Основи теорії невизначеності вимірювань

Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 230 с., ISBN 978-966-641-632-5

Анотація

У підручнику викладено основні положення міжнародного підходу до оціню-вання характеристик точності вимірювань. Підручник містить послідовний виклад основ теорії невизначеності вимірювань, алгоритмів оцінювання невизначеностей, оцінки кількісних результатів випробувань та форм подання невизначеностей ви-мірювань. Підручник відповідає вимогам державних стандартів України та навча-льній програмі дисципліни «Основи теорії невизначеності вимірювань» і призна-чений для студентів технічних напрямів, науковців та аспірантів спеціальностей 05.01.02, 05.11.01, 05.11.08, 05.11.13, 05.13.05.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Основи теорії невизначеності вимірювань
Опубліковані
September 4, 2015

Детальніше про доступний формат видання: Книжка в м'якій обкладинці

Книжка в м'якій обкладинці
Publication date (01)
2015-09-04
Physical Dimensions