Автори

Віктор Вікторович Біліченко
Вінницький національний технічний університет
Олена Павлівна Шиліна
Вінницький національний технічний університет

Організація наукових досліджень в галузі транспорту. Практикум для студентів спеціальностей 274 - Автомобільний транспорт та 275 - Транспортні технології (за видами)

Практикум, Вінниця : ВНТУ. 2020, 44 с., ISBN 978-966-641-822-0

Анотація

Практикум охоплює програму вивчення навчальної дисципліни «Організація наукових досліджень в галузі транспорту», складену відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра. Наведено зміст практичних занять з короткими теоретичними відомостями, розробки, питання для самостійної роботи студентів, а також тестові завдання для оволодіння студентами уміннями методики та організації наукової діяльності для забезпечення професійної соціалізації як дослідників на студентському рівні.
Призначений для викладачів і студентів факультету машинобудування та транспорту освітньо-професійної підготовки магістра.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Організація наукових досліджень в галузі транспорту. Практикум для студентів спеціальностей 274 - Автомобільний транспорт та 275 - Транспортні технології (за видами)
Опубліковані
November 23, 2020

Докладніше про це видання

Physical Dimensions