Автори

Майя Борисівна Ковальчук
Вінницький національний технічний університет

Професійна спрямованість навчання математики як інтеграційна основа фахової підготовки студентів інженерних спеціальностей

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 348 с., ISBN 978-966-641-825-1

Анотація

В монографії розглянуто проблему професійної спрямованості на-вчання математики як інтеграційної основи фахової підготовки студентів інженерних спеціальностей. Визначено теоретичні і практичні засади реа-лізації професійної спрямованості з позицій поєднання компонентів прик-ладного змісту і спеціалізованих інформаційних засобів і технологій. За-пропоновано структурно-функціональну модель, описано особливості її реалізації в закладах вищої технічної освіти. Розраховано на фахівців у га-лузі теорії та методики професійної освіти, науковців, викладачів та чита-чів, які цікавляться питаннями інтеграції математики з іншими науками.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Професійна спрямованість навчання математики як інтеграційна основа фахової підготовки студентів інженерних спеціальностей
Опубліковані
November 26, 2020
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Physical Dimensions