Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький
Іван Вячеславович Севостьянов

Історія інженерної діяльності

Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 266 с., ISBN 978-966-641-633-2

Анотація

У підручнику розглядається історія інженерної діяльності людства від епохи неоліту до теперішнього часу, в тому числі, історія природничонаукових відкриттів, створення та удосконалення найважливіших пристроїв та технологій. Вивчається розвиток таких основних галузей і напрямків, як енергетика, машинобудування, транспорт, теплові двигуни, військова техніка. Визначається внесок у науку та технічний прогрес окремих вчених, інженерів, конструкторів та винахідників.

Обкладинка для Історія інженерної діяльності