Автори

Наталя Олександрівна Діденко
Вінницький національний технічний університет
Анатолій Петрович Ранський

Прямий синтез координаційних сполук купруму(ІІ) із заміщеними тіоамідами

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2021, 112 с., ISBN 978-966-641-832-9

Анотація

Монографія присвячена прямому синтезу координаційних сполук купруму(ІІ) із заміщеними тіоамідами у протонних та апротонних розчинниках, дослідженню їх фізико-хімічних та функціональних властивостей. Встановлено вплив окисника, природи органічного розчинника, тіоамідного ліганду, умов синтезу та розроблено методики прямого синтезу координаційних сполук купруму(ІІ) із арил- і гетарилтіоамідами. Ситезовані сполуки досліджені як потенційні додатки до індустріальних олив та регулятори росту сільськогосподарських рослин.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Прямий синтез координаційних сполук купруму(ІІ) із заміщеними тіоамідами
Опубліковані
March 30, 2021
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Частина для ознайомлення

Частина для ознайомлення
Date of first publication (11)
2021-03-30
Hijri Calendar

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Date of first publication (11)
2021-03-30
Hijri Calendar
Physical Dimensions