Автори

Алла Серафимівна Моргун
Вінницький національний технічний університет
Іван Миколайович Меть
Вінницький національний технічний університет

Числове моделювання методом граничних елементів процесу деформування та розвитку зон граничного стану ґрунту

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2021, 112 с., ISBN 978-966-641-827-5

Анотація

Проектування споруд неможливе без залучення сучасних методів мате-матичного аналізу. В механіці грунтів широко застосовують моделі суціль-них середовищ та теорію пластичної течії. Пластичні деформації в грунтах проявляються у вигляді значної зміни форми, а при наявності великих зон розвитку пластичних деформацій (граничного стану) розв’язання задачі в пружній постановці не відповідає дійсності. В роботі розглянуто питання деформування ґрунтів з залученням числового МГЕ. Цей досвід корисний для інженерів, студентів та аспірантів будівельних спеціальностей, що пра-цюють в області механіки ґрунтів та її практичних прикладань.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Числове моделювання методом граничних елементів процесу деформування та розвитку зон граничного стану ґрунту
Опубліковані
February 10, 2021
Категорії