Роман Наумович Квєтний
Роман Васильович Маслій
Володимир Володимирович Гармаш
Олексій Романович Бойко

Мікропроцесорні системи. Мікроконтролери сімейства MSP430х2хх. Теорія та практика

Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 107 с., ISBN 978-966-641-634-9

Анотація

Навчальний посібник присвячений теоретичним та практичним аспектам дослідження мікроконтролерів з наднизьким енергоспоживанням сімейства MSP430x2xx компанії Texas Instruments.
У теоретичній частині розглянуто периферійні модулі, реалізовані в мікроконтролерах сімейства, система переривань та режими роботи. Практична частина присвячена програмуванню мікроконтролера MSP430F2013 на базі пристрою eZ430-F2013 мовою С/С++ у середовищах розробки Code Composer Essential та IAR Embedded Workbench. Навчальний посібник призначений для студентів напряму підготовки «Системна інженерія».

Обкладинка для Мікропроцесорні системи. Мікроконтролери сімейства MSP430х2хх. Теорія та практика