Автори

Олексій Дмитрович Азаров
Вінницький національний технічний університет
Олександр Геннадійович Муращенко
Вінницький національний технічний університет
Олександр Іванович Черняк
Вінницький національний технічний університет

Генерування високолінійних пилкоподібних сигналів на базі ЦАП з низькоглітчевим кодуванням

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2021, 132 с., ISBN 978-966-641-836-7

Анотація

В монографії описано розробку методу та засобів генерування пилко-подібних сигналів підвищеної лінійності на базі ЦАП із низькоглітчевим кодуванням. Метою досліджень є покращення лінійності цифрових генера-торів пилкоподібних сигналів на основі ЦАП із ваговою надлишковістю. Досліджено вплив глітчів на швидкість порозрядного аналого-цифрового перетворення. Запропоновано структурну організацію генераторів вказа-них аналогових сигналів на основі фібоначчієвого цифроаналогового пере-творювача та використання швидкодіючих фібоначчієвих лічильників.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Генерування високолінійних пилкоподібних сигналів на базі ЦАП з низькоглітчевим кодуванням
Опубліковані
April 14, 2021
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Date of first publication (11)
2021-04-14
Hijri Calendar
Physical Dimensions