Автори

Олександр Юрійович Cпівак
Вінницький національний технічний університет
Наталія Володимирівна Резидент
Вінницький національний технічний університет

Тепломасообмін. Частина І

Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2021, 113 с., ISBN 978-966-641-841-1

Анотація

Посібник призначений для виконання самостійної роботи студентів і аспірантів спеціальностей 144 – Теплоенергетика, 192 – Будівництво та цивільна інженерія денної та заочної форм навчання.
Наведено теоретичний матеріал, приклади розв’язування задач, перелік контрольних запитань для самоперевірки, задачі для самостійної роботи, довідковий матеріал, перелік літератури для вивчення курсу.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Тепломасообмін. Частина І
Опубліковані
June 8, 2021

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Physical Dimensions

Детальніше про доступний формат видання: Частина для ознайомлення

Частина для ознайомлення
Physical Dimensions