Автори

Олександр Володимирович Кобилянський
Вінницький національний технічний університет

Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції, 25-26 березня 2021 року

Електронний збірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2021, (101 с. PDF), ISBN 978-966-641-837-4

Анотація

Збірник містить Матеріали V МНПІК за такими основними напрямками: філософські та методологічні засади інноваційного розвитку вищої освіти, стратегії інноваційного розвитку вищої освіти в Україні та в світі, інноваційні технології та методики навчання в підготовці фахівців в умовах суспільства ризику, інноваційні технології в професійній підготовці технічних спеціальностей та менеджерів, проблеми впровадження в професійній освіті інформаційно-комунiкаційних технологiй.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.

Біографія автора

Олександр Володимирович Кобилянський, Вінницький національний технічний університет

доктор педагогічних наук, професор, завідвач кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Обкладинка для Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції, 25-26 березня 2021 року
Опубліковані
April 21, 2021