Автори

Олександр Володимирович Дерібо
Вінницький національний технічний університет
Жанна Павлівна Дусанюк
Вінницький національний технічний університет
Сергій Володимирович Репінський
Вінницький національний технічний університет
Сергій Іванович Сухоруков
Вінницький національний технічний університет

Основи технології машинобудування.

Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2021. – 90 с., ISBN 978-966-641-861-9

Анотація

Посібник містить: теми лекцій, питання, що на них розглядаються, зміст практичних занять та лабораторних робіт, методику виконання індивідуального домашнього завдання студентами денної форми навчання та контрольної роботи студентами заочної форми навчання, питання для підготовки до проміжного та підсумкового контролів знань, тест для самоконтролю. Наведено приклади умов задач контрольних робіт для поточного та підсумкового контролю знань і приклади розв’язання цих задач.
Призначений для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 131 – «Прикладна механіка».

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Основи технології машинобудування.
Опубліковані
September 14, 2021

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Physical Dimensions

Детальніше про доступний формат видання: Частина для ознайомлення

Частина для ознайомлення
Physical Dimensions