Автори

Володимир Андрійович Макаров
Вінницький національний технічний університет
Тамара Володимирівна Макарова
Вінницький національний технічний університет
Сергій Володимирович Цимбал
Вінницький національний технічний університет

Сучасні системи управління роботоздатністю транспортних засобів. Еластичні рушії

Практикум. Вінниця: ВНТУ. 2021, 102 с., ISBN 978-966-641-860-2

Анотація

Практикум відповідає програмі навчальної дисципліни «Сучасні системи управління роботоздатністю транспортних засобів» і містить оригінальні завдання з двох видів занять: практичних й лабораторних. Розв’язання завдань сприяє забезпеченню поглиблення знань магістрантів з розвитку управління робочим станом еластичних рушіїв автомобільних транспортних засобів. Вагомою складовою практикуму, яка допоможе розв’язанню завдань робіт, є додаткова корисна теоретична і практична інформація з зони тяжіння задач, що вирішуються. Цінними можуть бути приклади звітів з робіт і питання для самоконтролю знань.
Зміст практикуму дозволяє використовувати його не тільки для практичних і лабораторних робіт з дисципліни, а також при виконанні індивідуальних завдань та самостійної роботи магістрантів. Результати, інформація та навички, що отримані в даних роботах, можуть бути корисними в процесі створення магістерських кваліфікаційних робіт.
Практикум призначений для магістрантів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт».

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Сучасні системи управління роботоздатністю транспортних засобів. Еластичні рушії
Опубліковані
October 4, 2021

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Physical Dimensions

Детальніше про доступний формат видання: Частина для ознайомлення

Частина для ознайомлення
Physical Dimensions