Автори

Олег Костянтинович Колесницький
Вінницький національний технічний університет
Володимир Іванович Месюра
Вінницький національний технічний університет

Нейромережеві моделі та технології обчислювального інтелекту. Нейрокомп’ютери. Частина І

Частина 1. Навчальний посібник, Вінниця : ВНТУ, 2021. 66 с., ISBN 978-966-641-871-8

Анотація

Посібник присвячено матеріалам лекційного курсу з дисципліни «Нейромережеві моделі та технології обчислювального інтелекту» для здобувачів ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти підготовки докторів філософії денної і заочної форм навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».
У посібнику розглянуто загальні принципи побудови архітектури нейрокомп’ютерів. Наведено обгрунтування вибору спайкінгових нейронних мереж як операційного блоку нейрокомп’ютерів. Розглянуто моделі та структури спайкінгових нейронних елементів та мереж, а також методи нейрокомп'ютерної обробки інформації на їх основі. Наведено аналітичний огляд міжнародних науково-технічних проектів з апаратної реалізації спайкінгових нейронних мереж.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Нейромережеві моделі та технології обчислювального інтелекту. Нейрокомп’ютери. Частина І
Опубліковані
October 4, 2021

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Physical Dimensions

Детальніше про доступний формат видання: Частина для ознайомлення

Частина для ознайомлення
Physical Dimensions