Автори

Василь Петрук, відп. за випуск
Вінницький національний технічний університет

VІІІ-ий МІЖНАРОДНИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ (Екологія / Ecology – 2021), 22–24 вересня, 2021

Електронний збірник наукових праць. Вінниця: ВНТУ, 2021. 473 с. 88 Мб. ISBN 978-966-641-873-2

Анотація

Збірник містить наукові праці VІІІ-го МІЖНАРОДНОГО З’ЇЗДУ ЕКОЛОГІВ за такими основними напрямками: техногенно-екологічна безпека і прогнозування ризиків у природокористуванні; моніторинг довкілля та сучасні геоінформаційні системи і технології; альтернативні (відновлювальні) джерела енергії; прилади та методи контролю речовин, матеріалів, виробів і навколишнього середовища; хімія довкілля та екотоксикологія; проблеми радіоекології та агроекології і шляхи їх вирішення; екологія людини та екотрофологія; екологічні, економічні та соціальні проблеми сталого розвитку; проблеми екологічної освіти і науки, виховання та культури.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для VІІІ-ий МІЖНАРОДНИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ (Екологія / Ecology – 2021), 22–24  вересня, 2021
Опубліковані
October 20, 2021