Автори

Володимир Володимирович Кулик
Вінницький національний технічний університет
Юлія Володимирівна Малогулко
Вінницький національний технічний університет
Віра Володимирівна Тептя
Вінницький національний технічний університет
Олександр Борисович Бурикін
Вінницький національний технічний університет

Відновлювані джерела енергії в електричних мережах

Лабораторний практикум, Вінниця: ВНТУ. 2021. 117 с. ISBN 978-966-641-870-1

Анотація

В лабораторному практикумі розглядається хід виконання лабораторних робіт, які охоплюють практичне ознайомлення з конструктивним виконанням відновлюваних джерел енергії, детальне вивчення впливу розосередженого генерування на електричні мережі та електричну систему загалом, а також ознайомлення з різними типами відновлюваних джерел енергії, їх особливостями та з проблемами підключення на паралельну роботу з енергосистемою. Лабораторний практикум розроблено для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання, які вивчають курс «Відновлювані джерела енергії в електричних мережах».

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Відновлювані джерела енергії в електричних мережах
Опубліковані
November 15, 2021

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Physical Dimensions