Автори

Йосип Йосипович Білинський
Вінницький національний технічний університет
Дмитро Володимирович Новицький
Богдан Петрович Книш
Вінницький національний технічний університет

Надвисокочастотний метод і засіб вимірювання вологості природного газу

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2022, 109 с. ISBN 978-9 66-641-904-3

Анотація

В роботі розглядається варіант розв’язання актуальної задачі вимірювання вологості природного газу, яка є однією з найважливіших задач оцінювання його якісних характеристик під час видобування, переробки та транспортування. В роботі проведено аналіз існуючих приладів та методів вимірювання вологості природного газу, обґрунтовано вибір хвилеводного НВЧ методу вимірювання вологості природного газу, представлено результати розроблення засобу вимірювання вологості природного газу, розроблено інженерну методику проектування НВЧ засобу вимірювання воло-гості газу, виготовлено експериментальний зразок засобу вимірювання вологості природного газу.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Надвисокочастотний метод і засіб вимірювання вологості природного газу
Опубліковані
May 4, 2022
Категорії