Автори

Алла Серафимівна Моргун
Вінницький національний технічний університет
https://orcid.org/0000-0002-4701-339X
Іван Миколайович Меть
Вінницький національний технічний університет

Методика розрахунку фундаментів споруд при реконструкції та підсиленні за МГЕ

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2022, 105 с., ISBN 978-966-641-911-1

Анотація

До монографії увійшли роботи розрахованих за МГЕ за результатами експериментальних досліджень підсилених та реконструйованих фунда­ментів мілкого закладання та питання прогнозу поведінки фундаментів під впливом води. Розглянуті питання удосконалення методів розрахунку підсилених фундаментів. Наведено прикладання МГЕ до рішення неліній­них задач механіки ґрунтів. Приведено результати числового розв’язку нелінійних задач поведінки під навантаженням підсилених та реконстру­йованих фундаментів, а також порівняння цих результатів з експериментом.

Розрахована на студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалістів та наукових працівників, що працюють в області числових розрахунків фундаментних конструкцій та їх реконструк­ції.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.

Біографії авторів

Алла Серафимівна Моргун, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор, кафедра Будівництва, міського господарства та архітектури

Іван Миколайович Меть, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент, кафедра Будівництва, міського господарства та архітектури

Обкладинка для Методика розрахунку фундаментів споруд при реконструкції та підсиленні за МГЕ
Опубліковані
May 25, 2022
Категорії