Автори

Лариса Євстахіївна Азарова
Вінницький національний технічний університет
Людмила Анатоліївна Радомська
Вінницький національний технічний університет

Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах

Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2022, 200 с., ISBN 978-966-641-901-2

Анотація

Підручник укладено відповідно до типової програми дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів нефілологічних спеціальностей денної форми навчання. У посібнику у формі таблиць і схем подано узагальнений теоретичний опис сучасного ділового мовлення: норм і стилів української літературної мови, документознавства, мистецтва публічних виступів, індивідуальних та колективних форм професійного спілкування тощо. Пропонований підручник спрямований на те, щоб студенти набули навичок практичного послуговування мовними засобами вираження думки залежно від змісту висловлювання, а також стимулює систематичну самостійну роботу студентів, підвищує об’єктивність оцінювання знань.
Для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які вивчають курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)», викладачів, а також для тих, хто прагне самостійно підвищити рівень фахового мовлення

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах
Опубліковані
November 6, 2022

Детальніше про доступний формат видання: книга в м'якій обкладинці

книга в м'якій обкладинці
Publication date (01)
2022-11-06
Physical Dimensions