Автори

Олег Ігорович Хома, Головний редактор
Вінницький національний технічний університет

Sententiae, Том XLI, № 3, 2022

Науковий філософський журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2022, 208 с., ISSN 2075-6461, формат 17x24 см

Анотація

Sententiae це історико-філософський журнал, що керується принципами відкритого доступу, який індексується в SCOPUS з 2015 р.

Наша мета – сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних дослідницьких підходів, активному їх упровадженню в практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання філософських дисциплін на основі досягнень сучасної історії філософії. Наш головний пріоритет – забезпечення емпіричної обґрунтованості історико-філософських концепцій, заснованої на критеріях буквальності, вичерпності, контекстуальності та врахування наявних спекулятивних інтерпретацій. Ми вважаємо ці критерії основою методології будь-якого обґрунтованого історико-філософського дослідження. 

У черговому номері, зокрема, опубліковано: Вадим Менжулін Актуальні практики і дискусії в сучасній англомовній історіографії філософії

Тамара Ящук, Всеволод Хома Радянська соціальна філософія: вихід за межі історичного матеріалізму. Частина І 

У розділі ДИСКУСІЇ представлена стаття Ельвіри Чухрай Підводні камені анахронічного аналізу: книга Проповідника, сенс життя і сенс у житті 

У розділі ФІЛОСОФСЬКІ ДОВІДНИКИ  подано продовження публікації Сергія Секунданта та Аріни Орєхової Час і простір у філософії Ляйбніца. Частина ІІ 

Також вміщено рецензії та огляди нових видань (Олександр Луковина, Олексій Кравченко) 

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Sententiae, Том XLI, № 3, 2022
Опубліковані
December 21, 2022

Детальніше про доступний формат видання: журнал

журнал
Publication date (01)
2022-12-21
Physical Dimensions