Автори

Ірина Юріївна Єпіфанова, Головний редактор
Вінницький національний технічний університет

Innovation and sustainability № 2, 2022

Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2022, 227 с., ISSN 2786-5959, формат A4

Анотація

Журнал «Innovation and sustainability» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України  (категорія Б). 

Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar. 

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях кономічних наук, огляди сучасного стану розроб­ки важливих наукових проблем. 

У цьому номері журналу представлені статті з фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, потенціалу підприємства, конкурентоспроможності, управління персоналом, цифрової економіки, енергозбереження, логістики, маркетингу. 

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Innovation and sustainability № 2, 2022
Опубліковані
December 23, 2022

Детальніше про доступний формат видання: журнал

журнал
Publication date (01)
2022-12-23
Physical Dimensions