Автори

Володимир Віталійович Грабко
Ігор Вікторович Бальзан

Електротехнічний комплекс регулювання напруги трансформатором з РПН

Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 128 с., ISBN 978-966-641-655-4

Анотація

В монографії здійснено огляд та аналіз існуючих електротехнічних ком-плексів регулювання напруги із забезпеченням надійності електропостачання в електричних мережах. Авторами розроблені математичні моделі закону ре-гулювання напруги електротехнічних комплексів, що містять трансформатор з РПН, а також моделі оцінки роботоздатності пристрою РПН та відповідні засоби для підвищення якості та надійності регулювання напруги. Книга роз-рахована на інженерно-технічних працівників електротехнічної промисловос-ті та електроенергетики, що займаються експлуатацією електричного облад-нання, а також може бути корисною студентам та аспірантам ВНЗ.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.
Обкладинка для Електротехнічний комплекс регулювання напруги трансформатором з РПН
Опубліковані
March 22, 2016
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Частина для ознайомлення

Частина для ознайомлення
Publication date (01)
2016-03-22

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Publication date (01)
2016-03-22
Physical Dimensions