Наталія Сергіївна Гончарук
Юлія Вікторівна Мокіна
Борис Іванович Мокін

Математичні моделі для прогнозування та управління процесами надходженням грошових коштів від платних послуг вищих навчальних закладів

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 180 с., ISBN 978-966-641-611-0

Анотація

В монографії викладені результати наукових досліджень, присвячених синтезу математичних моделей для прогнозування нестаціонарних процесів надходження грошових коштів від платних послуг вищих навчальних закладів, в основу яких покладені моделі авторегресії – проінтегрованого ковзного середнього, та ідентифікації математичних моделей для управління цими процесами, синтезованих з використанням теорії лінгвістичної змінної та нечітких баз знань. 

Обкладинка для Математичні моделі для прогнозування та управління процесами надходженням грошових коштів від платних послуг вищих навчальних закладів