Автори

Наталія Сергіївна Гончарук
Юлія Вікторівна Мокіна
Борис Іванович Мокін

Математичні моделі для прогнозування та управління процесами надходженням грошових коштів від платних послуг вищих навчальних закладів

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 180 с., ISBN 978-966-641-611-0

Анотація

В монографії викладені результати наукових досліджень, присвячених синтезу математичних моделей для прогнозування нестаціонарних процесів надходження грошових коштів від платних послуг вищих навчальних закладів, в основу яких покладені моделі авторегресії – проінтегрованого ковзного середнього, та ідентифікації математичних моделей для управління цими процесами, синтезованих з використанням теорії лінгвістичної змінної та нечітких баз знань. 

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Математичні моделі для прогнозування та управління процесами надходженням грошових коштів від платних послуг вищих навчальних закладів
Опубліковані
March 12, 2015
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Physical Dimensions