Автори

Мар’яна Ковтонюк, Головний редактор
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

IV International Scientific and Practical Internet Conference "Mathematics and Informatics in Science and Education: Challenges of Modernity", dedicated to the 90th anniversary of the Department of Mathematics and Informatics. (May 25-26, 2023, Vinnytsia)

Збірник тез [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2023. (PDF, 254 с.). ISBN 978-966-641-947-0

Анотація

IV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Математика та інформатика в науці й освіті: виклики сучасності», присвячена 90-річчю кафедри математики та інформатики (Вінниця, 25-26 травня 2023 року)

Тези у збірнику згруповано за секціями, відповідно до тематичних напрямів конференції:
Секція 1. Сучасні проблеми математики; Секція 2. Сучасні проблеми інформатики; Секція 3. Математичне та комп’ютерне моделювання; Секція 4. Формування освітнього середовища з математики та інформатики у закладах вищої освіти; Секція 5. Моніторинг якості освіти: засоби та технології; Секція 6. Сучасні комп’ютерні технології у викладанні математики та інформатики; Секція 7. Методика навчання математики та інформатики в закладах середньої освіти. 

Видання адресоване науковцям, викладачам, учителям, аспірантам, магістрантам, а також усім, хто цікавиться сучасними проблемами науки та освіти.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для IV International Scientific and Practical Internet Conference "Mathematics and Informatics in Science and Education: Challenges of Modernity", dedicated to the 90th anniversary of the Department of Mathematics and Informatics. (May 25-26, 2023, Vinnytsia)
Опубліковані
October 12, 2023