Автори

Віталій Антонович Огородніков
ВНТУ
Олександр Юрійович Співак
ВНТУ
Олександр Володимирович Грушко
ВНТУ

Деформація волочінням і фізико-механічні властивості тонких термопарних дротів

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 112 с., ISBN 978-966-641-560-1

Анотація

В монографії розглянуто задачі волочіння тонких дротів. Подано загальний аналіз основних положень теорії деформовності відносно сплавів з особливими електрофізичними властивостями. Описані методи отримання тонких дротів зі сплавів, що мають аномальні електрофізичні властивості. Розроблено методику складання технологічних маршрутів волочіння тонких термопарних дротів. Досліджено вплив історії деформування на електрофізичні властивості тонких термопарних дротів зі сплавів хромель, копель, та сплавів системи нікель–молібден, яку запропоновано в якості позитивної вітки термопар для термоелектричних генераторів струму на металевій основі.

Обкладинка для Деформація волочінням і фізико-механічні властивості тонких термопарних дротів
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Книжка в м'якій обкладинці

Книжка в м'якій обкладинці
Physical Dimensions