Автори

Віктор Вікторович Біліченко, головний редактор
Вінницький національний технічний університет

Матеріали XVІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 23-25 жовтня 2023 р.

Збірник наукових праць [Електронний ресурс], Вінниця : ВНТУ, 2023, (PDF, 397 с.). ISBN 978-966-641- 950-0

Анотація

Збірник містить Матеріали ХVІ МНПК «Сучасні технології таперспективи розвитку автомобільного транспорту» за такими основними напрямками: стратегії та перспективи розвитку автомобільного транспорту та транспортних засобів; сучасні технології на автомобільному транспорті; транспортні системи, логістика, організація і безпека руху; сучасні технології організації та управління на транспорті; системотехніка і діагностика транспортних машин; стратегії, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою в галузі автомобільного транспорту.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Матеріали XVІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 23-25 жовтня 2023 р.
Опубліковані
November 13, 2023

Докладніше про це видання

Publication date (01)
2023-11-13