Автори

Олександр Володимирович Кобилянський
ВНТУ
Софія Віталіївна Дембіцька
ВНТУ
Ірина Миколаіївна Кобилянська
ВНТУ

Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки жит тєдіяльності у студентів економічних спеціальностей

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 264 с., ISBN 978-966-641-563-2

Анотація

У монографії досліджено стан проблеми у філософській, історико-педагогічній, психолого-педагогічній науках та сучасній освітній практиці. Визначено і теоретично обґрунтовані підходи та принципи відбору і конс-труювання змісту освіти з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах. Запропоновано технологію формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у фахівців економічного спрямування.

Обкладинка для Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки жит тєдіяльності у студентів економічних спеціальностей
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Книжка в м'якій обкладинці

Книжка в м'якій обкладинці
Publication date (01)
2014-04-03
Physical Dimensions