498 Titles
Обкладинка для Вісник машинобудування та транспорту, 2017 №1 (5) Вісник машинобудування та транспорту, 2017 №1 (5)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2017, 124 с., ISSN 2415-3486, формат A4

Журнал «Вісник машинобудування та транспорту» є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт у галузях технічних наук.  Публікуються наукові статті за такими науковими напрямками: Транспорт та транспортні технології; Сучасні технології в машинобудуванні, зварювання та споріднені процеси і технології, нанотехнології; Механотроніка. Гідравлічні та пневматичні приводи різного технологічного призначення, вібраційні та віброударні машини та технології; Надійність і довговічність механізмів і машин, деталі та міцність утримуючих металоконструк-цій підйомних транспортних машин; Безпека експлуатації машин та механізмів; Розвиток та сучасні вимоги до зразків озброєння та військової техніки; Сучасне обладнання і прогресивні технології виробництва озброєння та військової техніки; Експлуатація, технічне обслуговування та по-точний ремонт озброєння та військової техніки; Актуальні питання психологічної підтримки військовослужбовців.

Обкладинка для Математичні моделі та системи автоматичного керування вітровим електротехнічним комплексом з вертикальною віссю обертання вітрового колеса Математичні моделі та системи автоматичного керування вітровим електротехнічним комплексом з вертикальною віссю обертання вітрового колеса
Борис Іванович Мокін, Олександр Борисович Мокін, Олексій Анатолійович Жуков
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 124 с., ISBN 978-966-641-693-6

Здійснено аналіз відомих підходів та робіт, де розглядаються існуючі варіанти вітроенергетичних установок з вітровими колесами з вертикальною віссю обертання та їх систем керування. Описано нові математичні моделі та закони управління безредукторним вітровим електротехнічним комплексом та синтезовані авторами структури пристроїв автоматичного керування вітровим електротехнічним комплексом з вертикальною віссю обертання. Розраховано на інженерно-технічних працівників у сфері відновлювальної енергетики та в організаціях, що займаються проектуванням і експлуатацією вітрових електричних установок, а також студентів та аспірантів ВНЗ.

Обкладинка для Пружно-пластичні аспекти прогнозу за МГЕ деформування основи буронабивних та буроін’єкційних паль Пружно-пластичні аспекти прогнозу за МГЕ деформування основи буронабивних та буроін’єкційних паль
Алла Серафимівна Моргун, Віталій Юрієвич Плясовиця
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 88 с., ISBN 978-966-641-695-0

В роботі з позицій механіки дисперсного пружно-пластичного середовища викладено уявлення про особливості поведінки буронабивних та буроін’єкційних паль під впливом навантажень. Теоретичні питання висвітлено в об’ємі, що дозволяє продумано підійти до оцінки роботи ґрунтів в основах фундаментів і проектуванню їх за межами пружності. Приклади приведено практично для всіх етапів проектування, що полегшує розуміння і практичне прикладання теорії.

Обкладинка для Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, 2017 №1 (38) Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, 2017 №1 (38)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2017, 88 с., ISSN 1999-9941, формат A4

Журнал публiкує новi теоретичнi та практичнi результати в галузі технiчних наук. Публiкуються також огляди сучасного стану важливих наукових проблем, огляди наукових конференцiй, якi вiдбулися у ВНТУ.

Розділи журналу:   Біологічні та медичні прилади і системи;  Інформаційні технології;  Комп`ютерні системи та компоненти;  Математичне моделювання та обчислювальні методи;  Прилади і методи контролю та визначення складу речовини;  Радіовимірювальні прилади

Обкладинка для Екологічна безпека та відновлювальні джерела енергії. Збірник доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, 24-25 травеня 2017 р. Екологічна безпека та відновлювальні джерела енергії. Збірник доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, 24-25 травеня 2017 р.
Збірник доповідей, Вінниця: ВНТУ, 2017, 144 с., ISBN 978-966-641-694-3

У збірнику розміщені матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої проблемам та заходам підвищення екологічної безпеки України, збереження енергії, розгляду основних видів відновлювальної енергетики та питанням їх використання.

Обкладинка для Регулювання спектра напруги тягових підстанцій електротранспорту Регулювання спектра напруги тягових підстанцій електротранспорту
Борис Іванович Мокін, Олександр Анатолійович Паянок
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 116 с., ISBN 978-966-641-691-2

В монографії аналізуються відомі підходи та роботи з розробки стаціонарних фільтрів вищих гармонік напруги та автоматичних регуляторів форми кривої напруги електричної мережі, рівнів гармонік напруги на тягових підстанціях електротранспорту міста. Описано розроблені авторами нові закони автоматичної фільтрації вищих гармонік напруги тягової підстанції електротранспорту та синтезовані авторами структури пристроїв автоматичного регулювання спектра напруги тягової підстанції. Книга розрахована на інженерно-технічних працівників трамвайно-тролейбусних управлінь міст України, в електрогосподарствах яких експлуатуються тягові підстанції міського електричного транспорту, студентів та аспірантів електротехнічних і транспортних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту № 2, 2017 Вісник Вінницького політехнічного інституту № 2, 2017
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2017, 112 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р., № 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р., № 747). Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).
Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

Обкладинка для Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції 28-29 березня 2017 року Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції 28-29 березня 2017 року
Pбірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2017, 84 с., ISBN 978-966-641-689-9

Збірник містить Матеріали ІІ МНПІК за такими основними напрямками: філософські та методологічні засади інноваційного розвитку вищої освіти, стратегії інноваційного розвитку вищої освіти в Україні та в світі, інноваційні технології та методики навчання в підготовці фахівців в умовах суспільства ризику, інноваційні технології в професійній підготовці технічних спеціальностей та менеджерів, проблеми провадження інформацiйно-комунiкацiйних технологiї у професійній освіті.

Обкладинка для Актуальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техніки. Матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції 17–19 травня 2017 року Актуальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техніки. Матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції 17–19 травня 2017 року
збірник тез доповідей, Вінниця: ВНТУ, 2017, 380 с., ISBN 978-966-641-690-5

Збірник містить матеріали НПК з таких основних напрямків: пріоритетні напрямки розвитку та сучасні вимоги до зразків озброєння та військової техніки; сучасне обладнання і прогресивні технології виробництва та складання зразків стрілецької зброї озброєння та військової техніки; дослідження і випробування зразків стрілецької зброї на спеціальному полігонному, стендовому та
лабораторному обладнанні; експлуатація, технологія обслуговування та поточного ремонту озброєння та військової техніки; модернізація озброєння та військової техніки; перспективи розвитку машин спеціального призначення високої прохідності та організація військових перевезень; актуальні питання психологічної підтримки військовослужбовців.

Обкладинка для Якість і безпека: сучасні реалії. Матеріали Науково-практичної конференції 02-03 березня 2017 року Якість і безпека: сучасні реалії. Матеріали Науково-практичної конференції 02-03 березня 2017 року
Збірник тез доповідей, Вінниця: ВНТУ, 2017, 92 с., ISBN 978-966-641-688-2, формат А4

Збірник містить матеріали НПК за такими основними напрямками: екологічна, пожежна та інформаційна безпека, забезпечення екологічного та гігієнічного благополуччя, епідеміологічної безпеки та захисту прав споживачів, фізичного та психологічного здоров'я населення України, вплив якості широкого кола продуктів та послуг на рівень безпеки нації та особистості.

Обкладинка для Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в Україні. Міжнародна науково-практична конференція Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в Україні. Міжнародна науково-практична конференція
Матеріали конференції, електронний ресурс (CD-ROM, PDF, 154 с.), Вінниця: ВНТУ, 2017, ISBN 978-966-641-692-9

У збірнику матеріалів конференції висвітлюються проблеми реалізації електрон-ної демократії, електронного урядування, електронної участі, електронних виборів тощо як в Україні, так і за її межами. Розглядаються чинники розвитку та механізми реалізації е-демократії, її місце та роль у взаємодії влади і громадянського суспільства.

Обкладинка для Термооптичний метод і засіб вимірювального контролю компонентів скрапленого нафтового газу Термооптичний метод і засіб вимірювального контролю компонентів скрапленого нафтового газу
Йосип Йосипович Білинський, Богдан Петрович Книш
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 112 с., ISBN 978-966-641-684-4

Робота спрямована на розв’язання актуальної задачі підвищення вірогідності вимірювального контролю масових часток компонентів скрапленого нафтового газу, який перебуває при різних температурах, шляхом знаходження значення густин рідкої фази. В роботі наведено удосконалену математичну модель оптико-електронного вимірювального перетворювача масових часток компонентів скрапленого нафтового газу і розроблено засіб вимірювального контролю масових часток компонентів скрапленого нафтового газу зі стабільними метрологічними та експлуатаційними характеристиками.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту, 2017 № 1 (130) Вісник Вінницького політехнічного інституту, 2017 № 1 (130)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2017, 120 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є науковим виданням, публікації в якому ви-знаються при захисті дисертаційних робіт у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р., № 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р., № 747). Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).  Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб-ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.
Розділи журналу:   автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка;  будівництво;   гуманізація і гуманітаризація технічної освіти;   застосування результатів досліджень;   екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології;   економіка та менеджмент;   енергетика та електротехніка;   інформаційні технології та комп'ютерна техніка;   машинобудування і транспорт;   радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування;   стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою;   рецензії;   ювілеї і ювіляри.

Обкладинка для Компенсація взаємовпливу неоднорідних електричних  мереж з використанням лінійних регуляторів Компенсація взаємовпливу неоднорідних електричних мереж з використанням лінійних регуляторів
Олександр Євгенійович Рубаненко, Петро Дем’янович Лежнюк, Антон Володимирович Килимчук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 172 с., ISBN 978-966-641-683-7

У монографії розглянуто моделі нормальних режимів електроенергетичних систем, сучасні методи та засоби оптимізації режимів їх роботи з використанням фазозсувних (КРОС) трансформаторів. Книга розрахована на фахівців з автоматизації та оптимізації режимів електроенергетичних систем. Може використовуватись студентами, аспірантами та інженерно-технічним працівникам, які досліджують режими цих систем.

Обкладинка для Вісник машинобудування та транспорту, 2016 №2 (4) Вісник машинобудування та транспорту, 2016 №2 (4)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2016, 122 с., ISSN 2415-3486, формат A4

Журнал «Вісник машинобудування та транспорту» є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт у галузях технічних наук.  Публікуються наукові статті за такими науковими напрямками:   Транспортні технології;   Транспорт і двигуни внутрішнього згоряння;   Надійність і довговічність механізмів і машин;   Механотроніка. Гідравлічні та пневматичні приводи;   Сучасні технології в машинобудуванні;   Зварювання та споріднені процеси і технології;   Проблеми матеріалознавства та нанотехнології;   Гідроприводи машин різного технологічного призначення;   Вібраційні та віброударні машини та технології;   Деталі та міцність утримуючих металоконструкцій підйомних транспортних машин;   Металоріжучі верстати та інструменти;   Безпека експлуатації машин та механізмів.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту, 2016 №6 (129) Вісник Вінницького політехнічного інституту, 2016 №6 (129)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2016, 124 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є науковим виданням, публікації в якому ви-знаються при захисті дисертаційних робіт у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р., № 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р., № 747). Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).  Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб-ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.
Розділи журналу:   автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка;  будівництво;   гуманізація і гуманітаризація технічної освіти;   застосування результатів досліджень;   екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології;   економіка та менеджмент;   енергетика та електротехніка;   інформаційні технології та комп'ютерна техніка;   машинобудування і транспорт;   радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування;   стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою;   рецензії;   ювілеї і ювіляри.

Обкладинка для Педагогіка безпеки / Pedagogy of security, № 1, 2016 Педагогіка безпеки / Pedagogy of security, № 1, 2016
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2016, 84 с., формат А4

У журналі публікуються статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях педагогіки, професійної освіти та безпеки життєдіяльності. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій. 

Це перший номер нового наукового журналу ВНТУ.

Обкладинка для Професійно-освітні складові розвитку трудового потенціалу робітників Професійно-освітні складові розвитку трудового потенціалу робітників
Василь Романович Сердюк, Наталія Олегівна Коваль
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 187 c.), Вінниця: ВНТУ, 2016, ISBN 978-966-641-682-0

В монографії розглядаються питання удосконалення теоретико-методологічних основ та розробки науково-практичних рекомендацій щодо організації безперервної професійної підготовки робітничих кадрів у контексті розвитку трудового потенціалу. Розроблено організаційно-економічний механізм реалізації безперервної професійної підготовки робітничих кадрів, який спрямований на забезпечення адаптації робітничих кадрів до структурних змін на виробництві. Отримані наукові результати можуть бути використані для удосконалення розвитку системи професійної підготовки кадрів в регіоні, а також для аналізу попиту та пропозиції на ринку праці.

Обкладинка для Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, №2 (21), 2016 Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, №2 (21), 2016
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2016, 122 с., ISSN 2311-1429, формат A4

Науково-технічний журнал “Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві” є науковим виданням, в якому можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук. Журнал включено до наукометричної бази (РИНЦ).

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузі інноваційних технологій будівельного виробництва, сучасних матеріалів та конструкцій, а також економічної ефективності їх використання в будівництві.

Розділи журналу: Будівельні конструкції; Будівельні матеріали та вироби; Механіка ґрунтів та фундаменти; Технологія будівельного виробництва; Моделювання процесів будівельного виробництва; Міське будівництво та архітектура; Організація, управління та економіка в будівництві; Інженерні мережі будівель та споруд; Енергозбереження в будівництві

Обкладинка для Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології №2(32), 2016 Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології №2(32), 2016
Тетяна Борисівна Мартинюк (ред), Леонід Михайлович Куперштейн (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2019, 82 с., ISSN 1681-7893 , формат A4

У роботі детально розглянуто основні тенденції розвитку сучасних комп’ютерних систем.
Виділено такі важливі напрямки розвитку комп’ютерних систем, як інтелектуалізація, висока
продуктивність і реальний час спрацювання. Наведено приклади вирішення поставлених завдань з
використанням методу оброблення масивів даних за різницевими зрізами.

Обкладинка для Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології №1 (31), 2016 Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології №1 (31), 2016
Володимир Прокопович Кожем'яко (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2019, 89 с., ISSN 1681-7893 , формат A4

В статье представлены современные технологии по обеспечению отказоустойчивой
работы волоконно-оптической информационной распределенной системы в частном облаке.
Разработан алгоритм отказоустойчивой работы, на примере работы базы данных Oracle 11G,
который обеспечивают автоматическую восстановление работы базы данных в случаи выхода из
строя основного сервера базы данных. Проведены эксперименты, результаты которых приведены в
таблице и на графике.

Обкладинка для Иммитансные логические элементы и устройства Иммитансные логические элементы и устройства
Микола Антонович Філинюк, Людмила Броніславівна Ліщинська, Олександр Олександрович Лазарєв, Олена Валеріївна Войцеховська, Світлана Євгеніївна Фурса, Роман Юрійович Чехместрук, Володимир Петрович Стахов
Монографія (рос. мовою), Вінниця: ВНТУ, 2016, 188 с., ISBN 978-966-641-680-6

У монографії узагальнені прикладні результати досліджень з розробки елементної обчислювальної бази, що здатна працювати на несучій частоті сигналу – радіочастотних логічних елементів. Основою побудови таких елементів є активні та пасивні узагальнені перетворювачі імітансу, що мають комплексний коефіцієнт перетворення імітансу.
Книга розрахована на науковців та фахівців, аспірантів і студентів, які займаються дослідженням, проектуванням і розробкою інформаційних пристроїв.

Обкладинка для Методи та засоби організації високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних систем із рекурсивною архітектурою Методи та засоби організації високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних систем із рекурсивною архітектурою
Андрій Анатолійович Яровий
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 363 c.), Вінниця: ВНТУ, 2016, ISBN 978-966-641-681-3

В монографії розглянуто питання побудови спеціалізованих високопродуктивних обчислювальних систем. Розроблено теоретичні основи організації високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних систем із рекурсивною архітектурою на базі запропонованої концепції багаторівневого паралельно-ієрархічного перетворення інформації. Розроблено моделі, структурну та архітектурну організацію високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних систем, які орієнтовані на використання сучасних GPGPU технологій.

Обкладинка для Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, 2016 №3 (37) Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, 2016 №3 (37)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2016, 52 с., ISSN 1999-9941, формат A4

Журнал публiкує новi теоретичнi та практичнi результати в галузі технiчних наук. Публiкуються також огляди сучасного стану важливих наукових проблем, огляди наукових конференцiй, якi вiдбулися у ВНТУ.

Розділи журналу:   Біологічні та медичні прилади і системи;  Інформаційні технології;  Комп`ютерні системи та компоненти;  Математичне моделювання та обчислювальні методи;  Прилади і методи контролю та визначення складу речовини;  Радіовимірювальні прилади

Обкладинка для Sententiae. Том XXXV.  № 2 - 2016 Sententiae. Том XXXV. № 2 - 2016
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2016, 198 с., ISSN 2075-6461, формат 17x24 см

Sententiae це історико-філософський журнал, що керується принципами відкритого доступу. Наша мета – сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних дослідницьких підходів, активному їх упровадженню в практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання філософських дисциплін на основі досягнень сучасної історії філософії.

Наш головний пріоритет – забезпечення емпіричної обґрунтованості історико-філософських концепцій, заснованої на критеріях буквальності, вичерпності, контекстуальності та врахування наявних спекулятивних інтерпретацій. Ми вважаємо ці критерії основою методології будь-якого обґрунтованого історико-філософського дослідження.
Публікуючи статті з будь-якої історико-філософської тематики, ми приділяємо особливу увагу термінологічним дослідженням, проблемам філософського перекладу й неперекладності, вивченню рукописів (зокрема, рукописної спадщини професорів Києво-Могилянської академії ХVІІ–ХVІІІ ст.) і висвітлюємо перебіг масштабних проектів у цій галузі. Також ми видаємо коментовані білінгвічні переклади класичних іншомовних філософських текстів, що вперше публікуються українською. Серед наших пріоритетів – висвітлення історії філософської думки в Україні й інших країнах Східної Європи та її зв’язку з широким загальнокультурним контекстом (теологія, література, природничі науки, політична ідеологія тощо).

Обкладинка для Управління економічним потенціалом малих підприємств : монографія Управління економічним потенціалом малих підприємств : монографія
Андрій Олексійович Крисак
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 164 с., ISBN 978-966-641-677-6

В монографії висвітлено узагальнені теоретичні підходи та розроблено практичні рекомендації щодо управління економічним потенціалом малих підприємств для зміцнення їх фінансових позицій та формування оптимальної структури економічного потенціалу. Проведено комплексне дослідження механізму управління економічним потенціалом малих підприємств, що дозволило отримати науково-обґрунтовані результати, які в сукупності вирішують важливу науково-практичну проблему щодо вдосконалення процесу управління економічним потенціалом малих підприємств. Книга призначена для студентів, аспірантів, здобувачів, науковців та всіх хто цікавиться проблемами малих підприємств.

Обкладинка для Формування вмінь студентів з інженерної та комп’ютерної графіки в умовах дистанційного навчання Формування вмінь студентів з інженерної та комп’ютерної графіки в умовах дистанційного навчання
Олена Валеріївна Слободянюк, Віталій Борисович Мокін, Борис Іванович Мокін
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 208 с., ISBN 978-966-641-679-0

В монографії запропоновано науково-обґрунтовану методику формування вмінь з інженерної та комп’ютерної графіки (ІКГ), адаптовану до різних форм організації навчального процесу в технічному ВНЗ. Розроблений інформаційно-методичний матеріал, що містить методичні вимоги для організації дистанційного навчання ІКГ. Розрахована на викладачів, науковців та працівників, котрі спеціалізуються в галузі розробки дистанційних курсів з інженерної та комп’ютерної графіки, а також з інших дисциплін технічного спрямування, у т.ч. масових відкритих онлайн-курсів (англ. Massive open online courses, MOOC).

Обкладинка для Методи та засоби первинного цифрового оброблення радіосигналів Методи та засоби первинного цифрового оброблення радіосигналів
Геннадій Григорович Бортник, Микола Володимирович Васильківський, Василь Мартинович Кичак
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 168 с., ISBN 978-966-641-678-3

У монографії розглянуто методи та засоби первинного цифрового оброблення радіосигналів, що побудовані на базі методології цифрового оброблення високочастотних сигналів. Запропоновано низку нових методів аналого-цифрового перетворення радіосигналів та методів цифрового оброблення радіосигналів у частотній області. Наведено інженерні методики побудови та структури засобів первинного цифрового оброблення радіосигналів. Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробленням радіотехнічних систем, а також систем цифрового оброблення сигналів.

Обкладинка для Семантичні відношення в термінологічних іменниках- юкстапозитах Семантичні відношення в термінологічних іменниках- юкстапозитах
Людмила Анатоліївна Радомська, Лариса Євстахіївна Азарова
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 180 с., ISBN 978-966-641-676-9

Монографія є комплексним дослідженням семантичних відношень між компонентами термінологічних іменників-юкстапозитів як цілісних номінативних одиниць. Проаналізовано основні вияви семантичних відношень між значеннєво нерівноправними (гіперо-гіпонімійні відношення, відношення подібності) та значеннєво рівноправними (співвідносні, синонімійні, антонімійні відношення) компонентами таких іменників. Схарактеризовано їхні лексико-семантичні групи, визначено основні критерії виокремлення іменників-юкстапозитів як самостійних лексико-граматичних одиниць. Для науковців, викладачів і студентів філологічних спеціальностей.

Обкладинка для Інформаційна технологія формування метаданих для систем автоматизованого документообігу Інформаційна технологія формування метаданих для систем автоматизованого документообігу
Ірина Анатоліївна Кравчук, Олег Володимирович Бісікало
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 164 с., ISBN 978-966-641-671-4

В монографії розглянуто задачу формування метаданих для систем автоматизованого документообігу. Запропоновано розвиток асоціативно-статистичної концепції отримання знань шляхом формалізації абстрактної системи обробки текстів та поняття мовного образу (МО). Розроблено метод морфологічного аналізу слів природномовних текстів, що базується на правилах, які визначені шляхом аналізу структури слова флективних мов. Вдосконалено метод визначення семантичної мережі ключових слів тексту. Запропоновано інформаційну технологію формування метаданих, що забезпечує покращення повноти і точності заповнення метаданих у форматі Dublin Core.

Обкладинка для Наплавлення високовуглецевих зносостійких покриттів Наплавлення високовуглецевих зносостійких покриттів
Валерій Іванович Савуляк, Валерій Йосипович Шенфельд
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 124 с., ISBN 978-966-641-675-2

В монографії викладено основні підходи до розв’язання проблеми одержання на поверхнях сталевих деталей исоковуглецевих шарів шляхом наплавлення без використання дорогих та дефіцитних присадок. Значну увагу також приділено економії енергетичних ресурсів за рахунок поєднання процесів нанесення покриття з термічною обробкою та утворенням структури.
Монографія призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників, науковців та студентів.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту № 5, 2016 Вісник Вінницького політехнічного інституту № 5, 2016
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2016, 132 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р., № 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р., № 747). Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).
Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

Обкладинка для Знання. Освіта. Освіченість-2016.  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція Знання. Освіта. Освіченість-2016. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
Збірник матеріалів, Вінниця: ВНТУ, 2016, 181 с., ISBN 978-966-641-614-1, формат А4

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Знання. Освіта. Освіченість» присвячені проблемам розвитку знання в сучасному інформаційному суспільстві, впливам науки на освітню сферу, формуванню нових стандартів освіти та освіченості. Матеріали конференції висвітлюють питання за такими напрямками: природничо-наукове, технічне й гуманітарне знання: нові аспекти взаємодії; сучасні небезпеки прогресу науки; природничо-наукові та гуманітарні технології в конструюванні людського буття; освіченість і культура; інновації в сучасному освітньому процесі; виклики сучасного університету.

Обкладинка для «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2016», Десята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2016, «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2016», Десята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2016,
Збірник праць, Вінниця: ВНТУ, 2016, 283 с., ISBN 978-966-641-646-2, формат А4

Десята міжнародна науково-практична конференція «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2016» (ІОН-2016) присвячена обговоренню питань застосування в освіті та наукових дослідженнях нових інформаційних технологій, що опираються на можливості Інтернет.

Обкладинка для Нелінійні проблеми механіки ґрунтів Нелінійні проблеми механіки ґрунтів
Алла Серафимівна Моргун
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 135 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-674-5

В роботі з позицій механіки дисперсного пружно-пластичного середовища викладено уявлення про особливості сучасних моделей розрахунку фундаментних конструкцій та наведено найбільш широко вживані моделі ґрунтової основи. Для кращого розуміння матеріалу в книгу включено викладення загальних питань механіки суцільних пружно-пластичних середовищ. Теоретичні питання висвітлено в об’ємі, що дозволяє продумано підійти до оцінки роботи ґрунтів в основах фундаментів і проектуванню їх за межами пружності. Приклади приведено практично для всіх етапів проектування, що полегшує розуміння і практичне прикладання теорії.

Обкладинка для Керування регульованих насосів в гідроприводах, чутливих до навантаження Керування регульованих насосів в гідроприводах, чутливих до навантаження
Сергій Володимирович Репінський, Леонід Геннадійович Козлов, Юрій Анатолійович Бурєнніков
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 200 с., ISBN 978-966-641-673-8

В монографії розглядаються питання щодо створення системи керування регульованого аксіально-поршневого насоса (АПН) з покращеними статичними та динамічними характеристиками в режимах стабілізації подачі (LS-регулювання) та постійної потужності за рахунок використання комбінованого регулятора подачі з профільованим вікном золотника. Наведено результати математичного моделювання, виконано експериментальні дослідження регульованого АПН з дослідним зразком комбінованого регулятора подачі, який розроблений з урахуванням результатів оптимізації. Монографія призначена для інженерно-технічних працівників, науковців та студентів.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту № 4, 2016 Вісник Вінницького політехнічного інституту № 4, 2016
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2016, 122 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р., № 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р., № 747). Журнал входить у міжнародну наукометричну базу «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).
Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

Обкладинка для Методи та засоби швидкого багатоканального гешування даних в комп’ютерних системах Методи та засоби швидкого багатоканального гешування даних в комп’ютерних системах
Юрій Володимирович Баришев, Володимир Андрійович Лужецький
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 136 с., ISBN 978-966-641-672-1

В монографії розглядаються питання організації багатоканального гешування даних підвищеної стійкості до загальних атак на основі мультиколізій. Отримано узагальнену конструкцію багатоканального гешування, на основі якої описано відомі та запропоновано нові конструкції гешування. Розроблено нові методи гешування, що базуються на цих конструкціях. Наведені алгоритми програмних засобів та структури спеціалізованих процесорів для реалізації методів в комп’ютерних системах. 

Обкладинка для Методи та засоби адаптивного ущільнення даних на основі лінійної форми Фібоначчі Методи та засоби адаптивного ущільнення даних на основі лінійної форми Фібоначчі
Людмила Анатоліївна Савицька, Володимир Андрійович Лужецький
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 100 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2016, ISBN 978-966-641-668-4

Розглянуто теоретичні та практичні питання створення принципово нових програмних і апаратних засобів адаптивного ущільнення даних на основі лінійної форми Фібоначчі. Наведено узагальнену модель адаптивного ущільнення даних, числові моделі джерел даних, методи кодування та декодування на основі лінійної форми Фібоначчі, а також результати експериментальних досліджень адаптивних методів ущільнення. Розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями створення компресорів і архіваторів даних, а також може бути корисною студентам і аспірантам.

Обкладинка для Використання систем комп’ютерної математики у процесі навчання лінійного програмування студентів ВНЗ Використання систем комп’ютерної математики у процесі навчання лінійного програмування студентів ВНЗ
Володимир Маркусович Михалевич, Оксана Іванівна Тютюнник
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 208 с., ISBN 978-966-641-670-7

В монографії розглядаються теоретичне обґрунтування та розробки з методики використання систем комп’ютерної математики у процесі навчання лінійного програмування студентів ВНЗ. Показано, що у процесі навчання лінійного програмування виникає небезпека підміни навчання основам математики навчанням основам роботи з програмними засобами розв’язування задач. Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в створенні навчальних задач лінійного програмування нового типу.

Обкладинка для Моделі та методи використання мотиваційних важелів для підвищення ефективності економічного розвитку України Моделі та методи використання мотиваційних важелів для підвищення ефективності економічного розвитку України
Олег Васильович Мороз, Лілія Олександрівна Нікіфорова, Анатолій Антонович Шиян
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 168 с., ISBN 978-966-641-669-1

В монографії запропоновано мотиваційні механізми підвищення якос-ті людського капіталу; удосконалено методи управління персоналом з використанням інноваційних засобів та технологій; розроблено моделі та методи щодо формування інституціональних змін для підвищення ефективності мотивації економічної діяльності країни та розроблено механізми підвищення ефективності економічного розвитку країни за рахунок вмотивованої комерціалізації інновацій. Монографія розрахована на науковців, аспірантів та магістрів та широке коло економістів.

Обкладинка для Методи і засоби контролю стану ізоляції та струму витоку тролейбуса Методи і засоби контролю стану ізоляції та струму витоку тролейбуса
Володимир Віталійович Грабко, Віктор Петрович Курочка
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 116 с., ISBN 978-966-641-667-7

В монографії наведено методи ізоляції та вимірювання струму витоку, структурні схеми пристроїв, які реалізують запропоновані методи. Проведено комп’ютерне моделювання роботи запропонованих методів. Здійснено мікро-процесорні реалізації пристроїв контролю на основі запропонованих структу-рних схем. Робота розрахована на інженерно-технічних працівників електротранс-портних компаній, студентів та аспірантів вузів, котрі спеціалізуються в галузі розробки систем контролю електротехнічних комплексів.

Обкладинка для Sententiae XXXIV (№1, 2016) Sententiae XXXIV (№1, 2016)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2016, 216 с., ISSN 2075-6461, формат 17x24 см

Sententiae є спільним виданням Вінницького національного техніч-ного університету, Інституту філо-софії НАН України та Українського філософського фонду.

Sententiae це історико-філософський журнал, що керується принципами відкритого доступу. Наша мета – сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних дослідницьких підходів, активному їх упровадженню в практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання філософських дисциплін на основі досягнень сучасної історії філософії.

Наш головний пріоритет – забезпечення емпіричної обґрунтованості історико-філософських концепцій, заснованої на критеріях буквальності, вичерпності, контекстуальності та врахування наявних спекулятивних інтерпретацій. Ми вважаємо ці критерії основою методології будь-якого обґрунтованого історико-філософського дослідження.
Публікуючи статті з будь-якої історико-філософської тематики, ми приділяємо особливу увагу термінологічним дослідженням, проблемам філософського перекладу й неперекладності, вивченню рукописів (зокрема, рукописної спадщини професорів Києво-Могилянської академії ХVІІ–ХVІІІ ст.) і висвітлюємо перебіг масштабних проектів у цій галузі. Також ми видаємо коментовані білінгвічні переклади класичних іншомовних філософських текстів, що вперше публікуються українською. Серед наших пріоритетів – висвітлення історії філософської думки в Україні й інших країнах Східної Європи та її зв’язку з широким загальнокультурним контекстом (теологія, література, природничі науки, політична ідеологія тощо).

Обкладинка для Швидкодійні високоточні АЦП із перерозподілом заряду з ваговою надлишковістю, що самокалібруються Швидкодійні високоточні АЦП із перерозподілом заряду з ваговою надлишковістю, що самокалібруються
Олексій Дмитрович Азаров, Наталія Олександрівна Біліченко, Сергій Михайлович Захарченко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 140 с., ISBN 978-966-641-665-3

У монографії детально розглянуто принципи комплексного підвищення точності швидкодії АЦП із перерозподілом заряду, що базуються на використанні вагової надлишковості та застосуванні цифрового самокалібрування. Використання конденсаторних матриць драбинкового та комбінованого типів дозволило значно збільшити швидкодію перетворювача за рахунок зменшення тривалості перехідних процесів. Запропоновано низку оригінальних рішень як на рівні структур та алгоритмів, так і на рівні реалізації окремих аналогових вузлів.

Обкладинка для Метод граничних елементів в розрахунках кільцевих фундаментів Метод граничних елементів в розрахунках кільцевих фундаментів
Алла Серафимівна Моргун, Ольга Василівна Франчук
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 90 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2016, ISBN 978-966-641-664-6

В роботі розглянуто актуальне питання прогнозування поведінки під навантаженням кільцевих фундаментів, подано аналіз робіт, в яких прослідковуються основні розрахункові моделі механіки ґрунтів. Закони поведінки ґрунтових основ під навантаженням з метою їх практичного прикладання мають бути сформульовані у вигляді рівняння стану. Робота буде корисною для інженерів, що працюють в області механіки ґрунтів та її прикладань, а також аспірантам та студентам будівельних спеціальностей.

Обкладинка для Аналого-цифрові тракти комп’ютерних систем з цифровим обробленням високочастотних сигналів Аналого-цифрові тракти комп’ютерних систем з цифровим обробленням високочастотних сигналів
Геннадій Григорович Бортник, Василь Мартинович Кичак, Олександр Володимирович Стальченко
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 140 с., ISBN 978-966-641-662-2

У монографії розглянуто методи та засоби аналого-цифрового перет-ворення високочастотних сигналів у комп’ютерних системах, побудованих на базі методології цифрового оброблення сигналів. Запропоновано низку оригінальних рішень як на рівні структур та алгоритмів функціонування, так і на рівні функціональних електричних схем. Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою комп’ютерних систем, а також систем цифрового оброблення сигналів.

Обкладинка для Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція-2016 Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція-2016
Збірник матеріалів, Вінниця: ВНТУ, 2016, 190 с., ISBN 978-966-641-663-9, формат A4

Збірник містить Матеріали МНПК за такими основними напрямками: філософські та методологічні засади інноваційного розвитку вищої освіти, стратегії інноваційного розвитку вищої освіти в Україні та в світі, інноваційні технології та методики навчання в підготовці фахівців в умовах суспільства ризику, інноваційні технології в професійній підготовці технічних спеціальностей та менеджерів, проблеми впровадження інформацiйно-комунiкацiйних технологiї у професійній освіті.

Обкладинка для Швидкодійні двотактні підсилювачі постійного струму з балансним зворотним зв’язком Швидкодійні двотактні підсилювачі постійного струму з балансним зворотним зв’язком
Олексій Дмитрович Азаров, Михайло Юхимович Теплицький, Наталія Олександрівна Біліченко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 136 с., ISBN 978-966-641-661-5

У монографії розглянуто питання побудови швидкодійних двотактних підсилювачів постійного струму з балансним зворотним зв’язком. Запро-поновано метод зменшення вхідного струму зсуву нуля, а також отримано математичні моделі статичної передатної характеристики. Показано, що застосування розглянутих підходів дозволяє розширити смугу пропускання та підвищити лінійність таких пристроїв. Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою високолінійних анало-гових вузлів для багаторозрядних аналого-цифрових систем.

Обкладинка для Економіка підприємства. Практикум Економіка підприємства. Практикум
Анжеліка Олексіївна Азарова, Лілія Олександрівна Нікіфорова
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2016, 216 с., ISBN 978-966-641-651-6

Практичні заняття, що містяться у навчальному посібнику, складаються з теоретичної частини, в якій розкриваються основні теоретичні положення теми; розрахункової частини, в якій подані формули для виконання завдання; багатоваріантних завдань, які студент повинен виконати самостійно, та питань для проведення самоконтролю знань студентів. Навчальний посібник може бути використаний студентами всіх економічних спеціальностей при вивченні дисципліни «Економіка підприємства», «Економіка та організація виробництва»,
«Основи економіки та організації виробництва» та при вивченні окремих тем курсу «Організація виробництва».

Обкладинка для Оптимізація процесу впровадження компенсувальних установок в розподільних електричних мережах енергопостачальних компаній Оптимізація процесу впровадження компенсувальних установок в розподільних електричних мережах енергопостачальних компаній
Олександр Дмитрович Демов
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 92 с., ISBN 978-966-641-660-8

У роботі розглядаються питання підвищення ефективності викорис-тання компенсувальних установок шляхом розробки та реалізації системи впровадження установок компенсації реактивної потужності в розподільні електричні мережі на основі їх декомпозиції. Може бути рекомендована інженерно-технічному персоналу енергетичних підприємств та проектних організацій для більш успішного проведення заходів зі зниження втрат електроенергії в розподільних мережах та студентам електротехнічних спе-ціальностей при вивченні курсів «Електропостачання», «Енергозбереження в системах електропостачання» і «Електричні системи та мережі».

Обкладинка для Методи і засоби газорозрядної візуалізації для аналізу рідиннофазних біооб’єктів Методи і засоби газорозрядної візуалізації для аналізу рідиннофазних біооб’єктів
Йосип Йосипович Білинський, Олександр Анатолійович Павлюк
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 120 с., ISBN 978-966-641-657-8

В роботі розроблено математичні моделі запалювання коронного роз-ряду та стримера. Удосконалено критерій визначення рівня мінералізації рідиннофазного біооб’єкта, отримано функціональну залежність концент-рації домішок рідиннофазного біооб’єкта від інтенсивності спектральних складових його випромінювання при газорозрядній візуалізації. Розроблено засіб газорозрядної візуалізації для експрес-аналізу рідиннофазних біо-об’єктів та його програмне забезпечення. Проведено клінічні експеримен-тальні дослідження ротової рідини пацієнтів хворих на захворювання щитоподібної залози за допомогою розробленого засобу.

Обкладинка для Електротехнічний комплекс регулювання напруги трансформатором з РПН Електротехнічний комплекс регулювання напруги трансформатором з РПН
Володимир Віталійович Грабко, Ігор Вікторович Бальзан
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 128 с., ISBN 978-966-641-655-4

В монографії здійснено огляд та аналіз існуючих електротехнічних ком-плексів регулювання напруги із забезпеченням надійності електропостачання в електричних мережах. Авторами розроблені математичні моделі закону ре-гулювання напруги електротехнічних комплексів, що містять трансформатор з РПН, а також моделі оцінки роботоздатності пристрою РПН та відповідні засоби для підвищення якості та надійності регулювання напруги. Книга роз-рахована на інженерно-технічних працівників електротехнічної промисловос-ті та електроенергетики, що займаються експлуатацією електричного облад-нання, а також може бути корисною студентам та аспірантам ВНЗ.

Обкладинка для Дистанційний спектрополяриметричний контроль полідисперсних аерозольних середовищ в екологічному моніторингу Дистанційний спектрополяриметричний контроль полідисперсних аерозольних середовищ в екологічному моніторингу
Василь Григорович Петрук, Ігор Володимирович Васильківський, Сергій Михайлович Кватернюк
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 187 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2016, ISBN 978-966-641-659-2

Монографію присвячено підвищенню вірогідності контролю забруднення атмосфери промисловим пилом та аерозолем. Здійснено аналіз сучасного стану систем контролю і локації полідисперсних середовищ. Досліджено математичні моделі розповсюдження лазерного випромінювання в полідисперсних аерозольних середовищах. Розроблено автоматизовану
контрольно-вимірювальну систему для локації і контролю полідисперсних аерозольних середовищ та її метрологічне забезпечення. Розроблено мультиспектральні методики локації і контролю забруднення.

Обкладинка для Інформаційна технологія доставки контенту у системі комп’ютеризованої підготовки спеціалістів Інформаційна технологія доставки контенту у системі комп’ютеризованої підготовки спеціалістів
Олександр Іванович Іванович Гороховський, Олексій Дмитрович Азаров, Тетяна Іванівна Трояновська
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 160 с., ISBN 978-966-641-658-5

У монографії розглянуто технологію підтримки інформаційних проце-сів доставки контенту 5у системі комп’ютеризованої підготовки спеціаліс-тів. Проведено ґрунтовний аналіз сучасних систем комп’ютеризованої під-готовки з точки зору їх інформаційних процесів доставки контенту. Запро-поновано оригінальні моделі та метод, що сприяють підвищенню якості доставки контенту шляхом врахування даних індивідуальних характерис-тик роботи суб’єктів підготовки у системі.

Обкладинка для Виробничі системи на транспорті Виробничі системи на транспорті
Віктор Вікторович Біліченко
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 268 с., ISBN 978-966-641-654-7

В монографії розглянуто питання розвитку виробничих систем автомо-більного транспорту. Визначено стратегії розвитку, притаманні виробничим системам транспорту в сучасних умовах. Розроблені методологічні засади імітаційного моделювання стратегічного організаційно-технічного розвитку виробничих систем на автомобільному транспорті. Запропоновано викорис-тання методів нечіткої логіки для багатокритеріального вибору найбільш ефективного варіанта стратегій організаційно-технічного розвитку. Монографія розрахована на науковців, які займаються проблемами стратегічного розвитку виробничих систем транспорту, а також виклада-чів, аспірантів та студентів транспортних спеціальностей.

Обкладинка для Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ. Міжнародна науково-практична Інтернет- конференція Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ. Міжнародна науково-практична Інтернет- конференція
Збірник матеріалів : Електронний ресурс (CD-ROM, PDF, 418 с.), Вінниця: ВНТУ, 2016, ISBN 978-966-641-656-1

Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ».
Матеріали збірника подано у авторській редакції. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних імен та інших відомостей, Матеріали відтворюються зі збереженням змісту, орфографії та синтаксису текстів, наданих авторами.

Обкладинка для Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі потужності оптичного випромінювання з частотним виходом Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі потужності оптичного випромінювання з частотним виходом
Володимир Степанович Осадчук, Олександр Володимирович Осадчук, Олена Миколаївна Жагловська
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 168 с., ISBN 978-966-641-652-3

В монографії проаналізовано сучасний стан оптичних перетворювачів, подано основи побудови мікроелектронних перетворювачів потужності оптичного випромінювання з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором. Розглянуто принципи побудови, електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів мікроелектронних оптичних перетворювачів. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних оптичних перетворювачів, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Обкладинка для Радіовимірювальні перетворювачі вологості на основі МДН-структур Радіовимірювальні перетворювачі вологості на основі МДН-структур
Володимир Олександрович Осадчук, Олександр Володимирович Осадчук, Антон Юрійович Савицький
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 152 с., ISBN 978-966-641-649-3

В монографії проаналізовано сучасний стан розвитку напівпровідникових перетворювачів вологості газових середовищ, подано основи та конструктивні рі-шення побудови радіовимірювальних перетворювачів на основі генераторних воло-гочутливих МДН-структур. Розглянуто фізичні основи функціонування, електричні схеми та математичний апарат розрахунку параметрів цих схем.
Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою радіовимірювальних перетворювачів воло-гості газових середовищ, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навча-льних закладів.

Обкладинка для Високочастотні методи та засоби вимірювального контролю вологості гетерогенних дисперсних діелектриків Високочастотні методи та засоби вимірювального контролю вологості гетерогенних дисперсних діелектриків
Валерій Федорович Граняк, Василь Васильович Кухарчук
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 184 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-650-9

В монографії розглядаються розробки нових високоточних методів та засобів вимірювального контролю вологості гетерогенних дисперсних діелектриків.
Проаналізовано особливості об’єкта контролю, методи та засоби контролю вологості гетерогенних дисперсних діелектриків. Обґрунтовано математичну модель об’єкта контролю, запропоновано і теоретично обґрунтовано математичну модель первинного вимірювального перетворювача. Сформульовано високочастотні методи вимірювального контролю вологості гетерогенних дисперсних діелектриків.

Обкладинка для Регулювання витрати аеродинамічних потоків в системах вентиляції та аспірації Регулювання витрати аеродинамічних потоків в системах вентиляції та аспірації
Георгій Сергійович Ратушняк, Роман Володимирович Степанковський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 112 с., ISBN 978-966-641-643-1

Проаналізовано тенденції вдосконалення механізмів регулювання аеродинамічних потоків вентиляційних та аспіраційних систем. Запропоновано математичні моделі багатофакторної оцінки енергоємності та прогнозованої надійності функціонування вентиляційних та аспіраційних систем. Підтверджено енергоощадність запропонованих регулювальних пристроїв із зручнообтічними виконавчими елементами.
Книга розрахована для фахівців систем вентиляції та аспірації, а також для студентів, магістрантів та аспірантів спеціальності будівництва та цивільна інженерія.

Обкладинка для Мультиспектральний вимірювальний контроль та діагностування стану неоднорідних біологічних середовищ на основі нечіткої логіки Мультиспектральний вимірювальний контроль та діагностування стану неоднорідних біологічних середовищ на основі нечіткої логіки
Галина Олександрівна Черноволик, Василь Григорович Петрук, Сергій Михайлович Кватернюк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 140 с., ISBN 978-966-641-648-6

В монографії досліджено можливості підвищення швидкодії та вірогідності мультиспектрального контролю концентрацій частинок неоднорідних біологічних середовищ. Розвинуто відомі та розроблено нові математичні моделі трансформації випромінювання неоднорідними біологічними середовищами на основі перенесення випромінювання. Запропоновано мультиспектральний метод контролю параметрів неоднорідних біологічних середовищ та створено засіб контролю, що дозволяє ефективно із значною швидкодією здійснювати процес вимірювань і контролю параметрів неоднорідних біологічних середовищ.

Обкладинка для Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології №2(30), 2015 Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології №2(30), 2015
Володимир Прокопович Кожем'яко (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2019, 158 с., ISSN 1681-7893 , формат A4

Статтю присвячено актуальній тематиці створення діалогових систем, які здатні давати відповіді користувачам в залежності від вміщеного до них текстового навчального контенту. Для підтримки діалогу запропоновано модель бази знань на основі одиниці та нечіткого відношення сенсу. Лексичні знання вилучаються з тексту шляхом оброблення синтаксичних зв’язків між словоформами всіх його речень, а відповідь генерується як композиція нечітких відношень за формальним критерієм. Інформаційну технологію підтримки діалогу апробовано на тестовому
прикладі, який демонструє у відповідях поєднання інформації з кількох речень.

Обкладинка для Методи та засоби захисту від впливу електричного поля в електроустановках напругою 220–750 кВ Методи та засоби захисту від впливу електричного поля в електроустановках напругою 220–750 кВ
Василь Михайлович Кутін, Віталій Миколайович Стискал
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 132 с., ISBN 978-966-641-642-4

У монографії розглянуто метод та алгоритм функціонування пристрою неперервного контролю технічного стану ЕКО в процесі експлуатації. Проведено оцінювання можливості виконання ремонтних робіт під напругою на опорах різних типів при застосуванні різних технологій ремонту. Запропоновано методику розрахунку напруженості електричного поля в зоні обслуговування електроустановок напругою 220–750 кВ.
Книга розрахована на фахівців, що займаються обслуговуванням та ремонтом електроустановок надвисокої напруги, а також на студентів та аспірантів електротехнічних спеціальностей.

Обкладинка для Обладнання автоматизованих виробництв. Частина 2. Автоматичні лінії. Гнучкі виробничі системи. Транспортно-завантажувальні пристрої Обладнання автоматизованих виробництв. Частина 2. Автоматичні лінії. Гнучкі виробничі системи. Транспортно-завантажувальні пристрої
Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький, Олександр Дмитрович Манжілевський
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 129 с., ISBN 978-966-641-647-9

Посібник містить основні поняття про автоматизацію процесів обробки на машинобудівних підприємствах. В посібнику наведено класифікацію агрегатних верстатів, а також викладені основні відомості про основні види та класифікацію автоматичних ліній та гнучких виробничих систем. Призначений для студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів та коледжів.

Обкладинка для Системи автоматизованого проектування в будівництві Системи автоматизованого проектування в будівництві
Алла Серафимівна Моргун, Валерій Михайлович Андрухов, Микола Миколайович Сорока, Іван Миколайович Меть
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 129 с., ISBN 978-966-641-637-0

В навчальному посібнику на сучасному рівні викладено принципи, методи та фундаментальні основи систем автоматизованого проектування в будівництві. Запропоновано конструктивні стратегії розробки скінченно-елементних моделей будівельних споруд, розглянуто особливості і стиль цього процесу, методи дослідження та шляхи їх удосконалення. Наведено приклад розрахунку поперечника промислової будівлі за допомогою ПК ЛІРА–САПР.
Посібник призначений для студентів вищих технічних закладів, фахівців у галузі механіки суцільних середовищ, будівельної механіки, систем автоматизованого проектування.

Обкладинка для Формування умов оптимальності компенсації реактивної потужності в електричних мережах споживачів і енергопостачальних компаній Формування умов оптимальності компенсації реактивної потужності в електричних мережах споживачів і енергопостачальних компаній
Петро Дем’янович Лежнюк, Олена Миколаївна Нанака
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 148 с., ISBN 978-966-641-639-4

У монографії розглянуто методи визначення втрат активної електроенергії від перетікання реактивної в електричних мережах споживачів і енергопостачальних компаній, що дозволяє сформувати умови оптимальної компенсації реактивної потужності. Монографія розрахована на фахівців в галузі компенсації реактивної потужності та фахівців в питаннях взаєморозрахунків за перетоки реактивної потужності.

Обкладинка для Елементи теорії вимірювального контролю параметрів біотехнічної системи доїння Елементи теорії вимірювального контролю параметрів біотехнічної системи доїння
Павло Ігорович Кулаков
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 220 с., ISBN 978-966-641-641-7

В монографії проведено аналіз засобів вимірювального контролю параметрів біотехнічної системи доїння, розроблено моделі процесу доїння та роботи доїльних установок. Запропоновано вимірювальні перетворювачі рівня та інтенсивності молоковіддачі, на їх основі створені засоби вимірювального контролю параметрів біотехнічної системи доїння, розроблено методику розрахунку достовірності контролю при їх використанні, розглянуто технічні засоби, які впроваджено у промислове виробництво. Монографія призначена для науковців, які займаються питаннями, що пов’язані з виробництвом та первинною обробкою коров’ячого молока.

Обкладинка для Українська мова за професійним спрямуванням. Тести для студентів технічних спеціальностей Українська мова за професійним спрямуванням. Тести для студентів технічних спеціальностей
Лариса Євстахіївна Азарова, Оксана Володимирівна Ковтун
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 179 с., ISBN 978-966-641-612-7

Навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням». Система тестів дає можливість перевірити й оцінити рівень засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу за програмою в цілому, сформованість навичок оволодіння лексичним і граматичним матеріалом при складанні ділових паперів різного характеру.

Обкладинка для Перехідні процеси в системах електропостачання. Елементи теорії, програми, ілюстрації Перехідні процеси в системах електропостачання. Елементи теорії, програми, ілюстрації
Володимир Григорович Аввакумов, Леонід Борисович Терешкевич, Геннадій Леонідович Лисенко
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 245 с., ISBN 978-966-641-645-5

В навчальному посібнику розглядаються роль і значення розрахунків аварій-них режимів для надійного електропостачання народного господарства.
Розкриваються методологія і короткі теоретичні відомості техніки розробки математичних моделей перехідних процесів при розрахунках аварійних режимів в системах електропостачання. Викладена технологія використання чисельних ме-тодів і програмного забезпечення при розрахунках аварійних режимів.
Посібник призначений для студентів електроенергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів І – ІV рівня акредитації.

Обкладинка для Русский язык для иностранных студентов (основной этап) [= Російська мова для іноземних студентів (основний етап)] Русский язык для иностранных студентов (основной этап) [= Російська мова для іноземних студентів (основний етап)]
Тетяна Миколаївна Пустовіт, Наталя Леонідівна Клочко, Юлія В’ячеславівна Поздрань
Навчальний посібник (рос. мовою), Вінниця: ВНТУ, 2015, 136 с., ISBN 978-966-641-635-6

Учебное пособие содержит систему заданий основного этапа обучения русскому языку как иностранному. Цель пособия – введение и активизация языкового материала, развитие навыков чтения, конспектирования, диалогической и монологической речи. Текстовый материал представлен специально составленными, а также адаптированными и неадаптированными текстами общенаучного характера. Пособие предназначено для аудиторного изучения курса русского языка как иностранного, активизации познавательной деятельности специалистов высшего учебного заведения при ознакомлении с общими вопросами теории языкового образования.

Обкладинка для Наука і технічна творчість в навчальному процесі (від абітурієнта до аспіранта) Наука і технічна творчість в навчальному процесі (від абітурієнта до аспіранта)
Володимир Прокопович Кожем’яко, Наталія Володимирівна Белік, Геннадій Леонідович Лисенко, Ірина Володимирівна Мялківська, Віта Віталіївна Просоловська
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 313 с., ISBN 978-966-641-644-8

У навчальному посібнику з сучасних позицій подані матеріали щодо актуальних новітніх досягнень в створенні бази знань людства. На прикладах архітектури та структурної організації автоматизованих геоінформаційних систем, нейромережевих структур, нанотехнологій, фотонно-кристалічних пристроїв показані перспективи подальшого розвитку оптико-електронних інформаційно-енергетичних технологій.
Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей «Лазерна та оптоелектронна техніка» і може бути рекомендований для інших профілів з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи».

Обкладинка для Матеріали VIІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту» Матеріали VIІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту»
Збірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2015, 249 с., ISBN 978-966-641-640-0, формат A4

Збірник містить Матеріали VIІІ міжнародної науково-практичної конференції за такими основними напрямками: стратегії та перспективи розвитку автомобільного транспорту та транспортних засобів; сучасні технології на автомобільному транспорті; транспортні системи, логістика, організація і безпека руху; сучасні технології організації та управління на транспорті; системотехніка і діагностика транспортних машин; стратегії, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою в галузі автомобільного транспорту.

Обкладинка для Механіка процесів холодного пластичного деформування вісесиметричних заготовок з глухим отвором Механіка процесів холодного пластичного деформування вісесиметричних заготовок з глухим отвором
Віталій Антонович Огородніков, Інна Юріївна Кириця, Віктор Перлов Євгенійович
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 164 с., ISBN 978-966-641-636-3

В монографії досліджені і удосконалені технологічні процеси зворотного видавлювання циліндричних виробів типу «стакан» з використанням гідропідпору та формування внутрішніх шліцьових поверхонь в глухих отворах. Робота направлена на розв’язання актуальних задач машинобудівного виробництва – забезпечення якості готових виробів та підвищення коефіцієнту використання металу. Для інженерно-технічних і наукових працівників, що займаються обробкою металів тиском, викладачів, аспірантів і студентів.

Обкладинка для Адаптивна оптика Адаптивна оптика
Анатолій Степанович Васюра, Сергій Володимирович Павлов, Марія Олександрівна Прокопова, Станіслав Євгенович Тужанський, Тетяна Іванівна Козловська
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 281 с., ISBN 978-966-641-638-7

У навчальному посібнику розглянуто матеріали щодо проектування та роботи сучасних адаптивних оптичних систем. Розглянуто принципи розповсюдження світла в неоднорідному середовищі і проблеми керування хвильовим фронтом. Зроблено аналіз систем фазового спряження та апертурного зондування, порівняння характеристик сенсорів хвильового фронту. Наведено приклади практичного застосування адаптивних оптичних систем.
Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності “Лазерна та оптоелектронна техніка” і може бути корисним для спеціалістів, що займаються використанням адаптивних оптичних систем.

Обкладинка для Оптоелектронні напівпровідникові транспаранти для швидкодійних спеціалізованих обчислювачів Оптоелектронні напівпровідникові транспаранти для швидкодійних спеціалізованих обчислювачів
Геннадій Леонідович Лисенко, Ірина Володимирівна Мялківська
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 140 с., ISBN 978-966-641-629-5

В монографії розглядаються питання підвищення швидкодії спеціалізованих обчислювачів за рахунок використання паралельного введення-виведення і паралельної обробки інформації, поданої у матричному вигляді на основі оптоелектронних напівпровідникових транспарантів. Отримані в монографії результати в сукупності дають можливість вирішити проблему розробки та дослідження спеціалізованих обчислювачів з використанням оптоелектронних напівпровідникових транспарантів, які дозволяють виконувати матричні операції з великорозмірними масивами даних із високою швидкодією.

Обкладинка для Історія інженерної діяльності Історія інженерної діяльності
Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький, Іван Вячеславович Севостьянов
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 266 с., ISBN 978-966-641-633-2

У підручнику розглядається історія інженерної діяльності людства від епохи неоліту до теперішнього часу, в тому числі, історія природничонаукових відкриттів, створення та удосконалення найважливіших пристроїв та технологій. Вивчається розвиток таких основних галузей і напрямків, як енергетика, машинобудування, транспорт, теплові двигуни, військова техніка. Визначається внесок у науку та технічний прогрес окремих вчених, інженерів, конструкторів та винахідників.

Обкладинка для Мікропроцесорні системи. Мікроконтролери сімейства MSP430х2хх. Теорія та практика Мікропроцесорні системи. Мікроконтролери сімейства MSP430х2хх. Теорія та практика
Роман Наумович Квєтний, Роман Васильович Маслій, Володимир Володимирович Гармаш, Олексій Романович Бойко
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 107 с., ISBN 978-966-641-634-9

Навчальний посібник присвячений теоретичним та практичним аспектам дослідження мікроконтролерів з наднизьким енергоспоживанням сімейства MSP430x2xx компанії Texas Instruments.
У теоретичній частині розглянуто периферійні модулі, реалізовані в мікроконтролерах сімейства, система переривань та режими роботи. Практична частина присвячена програмуванню мікроконтролера MSP430F2013 на базі пристрою eZ430-F2013 мовою С/С++ у середовищах розробки Code Composer Essential та IAR Embedded Workbench. Навчальний посібник призначений для студентів напряму підготовки «Системна інженерія».

Обкладинка для Поперечна стійкість сідлового автопоїзда при дії зовнішніх збурень Поперечна стійкість сідлового автопоїзда при дії зовнішніх збурень
Андрій Павлович Поляков, Микола Сергійович Гречанюк, Сергій Сергійович Коробов
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 105 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-631-8

В монографії розглядаються питання поліпшення показників поперечної стійкості сідлового автопоїзда з пневматичною підвіскою. Встановлено, що поперечно-кутові коливання напівпричепа сідлового автопоїзда погіршують поперечну стійкість сідлового автопоїзда в залежності від завантаженості платформи напівпричепа. В роботі вдосконалено систему регулювання пневматичної підвіски напівпричепа, яка дозволяє зменшити амплітуду поперечно-кутових коливань напівпричепа на 22…26 %, залежно від режиму руху та завантаження напівпричепа.

Обкладинка для Основи теорії невизначеності вимірювань Основи теорії невизначеності вимірювань
Олександр Миколайович Васілевський, Володимир Юрійович Кучерук, Євген Тимофійович Володарський
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 230 с., ISBN 978-966-641-632-5

У підручнику викладено основні положення міжнародного підходу до оціню-вання характеристик точності вимірювань. Підручник містить послідовний виклад основ теорії невизначеності вимірювань, алгоритмів оцінювання невизначеностей, оцінки кількісних результатів випробувань та форм подання невизначеностей ви-мірювань. Підручник відповідає вимогам державних стандартів України та навча-льній програмі дисципліни «Основи теорії невизначеності вимірювань» і призна-чений для студентів технічних напрямів, науковців та аспірантів спеціальностей 05.01.02, 05.11.01, 05.11.08, 05.11.13, 05.13.05.

Обкладинка для Система автоматичного керування трансформатором з інтелектуальним регулятором напруги Система автоматичного керування трансформатором з інтелектуальним регулятором напруги
Сергій Михайлович Левицький, Костянтин Ігорович Колмачов
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 72 с., ISBN 978-966-641-630-1

В монографії представлено математичну, структурну та комп’ютерну моделі системи автоматичного керування трансформаторної підстанції з інтелектуальним регулятором напруги, які виконано на основі синтезованого закону керування. Розроблено програмне забезпечення мікропроцесорного регулятора для системи автоматичного керування трансформаторами Робота розрахована на інженерно-технічних працівників електроенергетичних компаній, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів, які спеціалізуються в галузі розробки систем автоматичного керування електротехнічними комплексами.

Обкладинка для Теорія циклічних кодів на основі автоматних моделей Теорія циклічних кодів на основі автоматних моделей
Василь Петрович Семеренко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 444 с., ISBN 978-966-641-624-0

Запропоновані автоматні моделі циклічних кодів на основі теорії лінійних послідовнісних схем (ЛПС). Розглянуто систематичне і несистематичне кодування циклічних кодів за допомогою рекурсивних, нерекурсивних і комбінованих ЛПС. Наведені автоматно-графові методи декодування лінійної і поліноміальної складності для різних типів помилок: випадкових, пакетів помилок, стирань. Показані резерви підвищення продуктивності процедур кодування і декодування на основі паралельної обробки даних. Запропоновані нові оцінки здатності циклічних кодів виявляти та виправляти помилки на основі графового представлення коду. Розглянуті особливості кодів БЧХ, Ріда–Соломона, Файра, Абрамсона, і запропоновані паралельні циклічні коди.

Обкладинка для Оперативне прогнозування електричних навантажень систем електроспоживання з використанням їх фрактальних властивостей Оперативне прогнозування електричних навантажень систем електроспоживання з використанням їх фрактальних властивостей
Петро Дем’янович Лежнюк, Юлія Андріївна Шуллє
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 104 с., ISBN 978-966-641-627-1

У роботі розглядаються питання підвищення ефективності керування електроспоживанням за рахунок розроблення методу і моделей оперативного прогнозування електричних навантажень систем електроспоживання з використанням їх фрактальних властивостей. Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються питаннями прогнозування електричних навантажень.

Обкладинка для Моделювання ефекту взаємодії паль пальового поля висотних будівель за методом граничних елементів Моделювання ефекту взаємодії паль пальового поля висотних будівель за методом граничних елементів
Алла Серафимівна Моргун, Андрій Віталійович Ніцевич
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 104 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-626-4

Зростаючі можливості сучасних ЕОМ потребують постійної ревізії існуючих числових методів для досліджень нових класів задач, для яких з’явилась надія на розв’язання. Однією із таких задач є задача геомеханіки про врахування сумісної роботи паль в складі пальового фундаменту. В роботі запропоновано математичну модель прогнозування напружено-деформованого стану пальового поля споруди з урахуванням перерозподілу зусиль між сусідніми палями із залученням числового методу граничних елементів. Робота є корисною для інженерів, студентів, що працюють в області механіки ґрунтів та її прикладань, а також аспірантам та студентам будівельних спеціальностей.

Обкладинка для Використання динамічного регулювання відсоткового складу суміші палив на дизелях транспортних засобів Використання динамічного регулювання відсоткового складу суміші палив на дизелях транспортних засобів
Андрій Павлович Поляков, Олександр Олександрович Галущак, Дмитро Олександрович Галущак
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 92 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-623-3

В монографії розглядаються питання покращення показників транспортних засобів при використанні суміші палив з динамічним регулюванням її відсоткового складу. Запропоновано систему живлення дизеля та розроблено алгоритм її управління при переведенні дизеля на роботу сумішшю дизельного та біодизельного палив з динамічним регулюванням її відсоткового складу. Розроблено математичну модель системи «Автомобіль з дизельним двигуном–дорога–навколишнє середовище».

Обкладинка для Карты материалов в холодной обработке давлением Карты материалов в холодной обработке давлением
Олександр Володимирович Грушко
Монографія (рос. мовою) : Електронний ресурс (PDF, 348 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-622-6

Монография посвящена развитию феноменологического подхода  создания карт металлов и сплавов, которые формируются в виде параметров кривых упрочнения и диаграмм пластичности. Предложены методы получения карт на основе простейших испытаний и расчетных методик. Диаграмма пластичности предложена как функция с аргументом показателя напряженного состояния в виде суммы относительных главных напряжений с коэффициентами влияния. На основе теории подобия получены зависимости определения напряжений и деформирующих сил натурного материала по аналогичным данным для модельного материала. Получены математические модели деформационного упрочнения при дорновании, процесса гибки с осевым сжатием трубы, гибки широких толстостенных заготовок.

Обкладинка для Економічне оцінювання та управління діяльністю машинобудівного підприємства на основі зростання якості Економічне оцінювання та управління діяльністю машинобудівного підприємства на основі зростання якості
Олег Васильович Мороз, Наталія Петрівна Карачина, Марина Володимирівна Бальзан
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 196 с., ISBN 978-966-641-620-2

В монографії наведено аналітичну та економетричну моделі управління розвитком машинобудівних підприємств на основі зростання якості, розроблені на основі авторської інтерпретації теорії менеджменту якості. Обґрунтовано принципи ідентифікації підприємств за функціональними ознаками систем управління якістю, економетричного обґрунтування параметрів, а також моделювання і прогнозування ефективності таких систем. Розраховано на фахівців, що спеціалізуються у сфері управління якістю та розвитку машинобудівних та інших підприємств, студентів, представників бізнесу та державних органів.

Обкладинка для Контроль моменту інерції на основі удосконаленої теорії електродинамічних аналогій Контроль моменту інерції на основі удосконаленої теорії електродинамічних аналогій
Юрій Григорович Ведміцький, Василь Васильович Кухарчук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 196 с., ISBN 978-966-641-616-5

В монографії запропоновано розвиток теорії динамічних (електромеханічних) аналогій, де вперше розкрито принцип та закономірності топо-логічної будови узагальнених електричних кіл з довільним числом ступенів вільності, тотожних рівнянням Лагранжа-Максвела та Лагранжа ІІ роду, які здатні слугувати узагальненими електричними аналогами для неперервних у часі динамічних систем із зосередженими параметрами однорідної або змішаної фізичної природи. На цій основі досліджено та розв’язано низку проблемних задач в теорії контролю моменту інерції. Для науковців та технічних фахівців зазначених напрямків.

Обкладинка для Пристрої для віброточіння на базі гідроімпульсного привода Пристрої для віброточіння на базі гідроімпульсного привода
Роман Романович Обертюх, Андрій Валентинович Слабкий
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 164 с., ISBN 978-966-641-625-7

В монографії проведено аналіз способів віброрізання та пристроїв для їх реалізації під час різних видів механічної обробки різанням і визначено тенденції розвитку пристроїв для віброточіння з гідроімпульсним приводом. Запропоновано нові принципи побудови гідроімпульсних пристроїв для віброрізання, які реалізовано в конструкції гідроімпульсного пристрою для радіального віброточіння з вбудованим генератором імпульсів тиску (ГІТ) параметричного типу, силову і пружну ланки якого виконано у вигляді поршня–прорізної пружини. Робота розрахована на науковців, фахівців з вібротехніки та вібротехнологій, викладачів, аспірантів і студентів.

Обкладинка для Методи та засоби підвищення ефективності оцінювання фазового дрижання сигналів у телекомунікаційних системах Методи та засоби підвищення ефективності оцінювання фазового дрижання сигналів у телекомунікаційних системах
Геннадій Григорович Бортник, Микола Володимирович Васильківський, Василь Мартинович Кичак
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 140 с., ISBN 978-966-641-621-9

У монографії розглянуто методи та засоби оцінювання параметрів фазового дрижання сигналів у телекомунікаційних системах, побудованих на базі методології цифрового оброблення сигналів. Запропоновано низку оригінальних рішень як на рівні структур та алгоритмів функціонування, так і на рівні функціональних електричних схем. Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою телекомунікаційних систем, а також систем цифрового оброблення сигналів.

Обкладинка для Моделювання сумісної роботи каркасних будівель з основами та фундаментами Моделювання сумісної роботи каркасних будівель з основами та фундаментами
Іван Миколайович Меть, Алла Серафимівна Моргун
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 140 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-571-7

В монографії наведено огляд сучасних методик врахування сумісної ро-боти системи «будівля–фундамент–основа», викладено теоретичні основи дослідження взаємодії такої системи, застосувавши метод граничних елементів з використанням дилатансійної моделі пластичної течії. Проведено числові дослідження взаємодії будівлі, фундаментних конструкцій та основи за методом скінчених елементів та методом граничних елементів. Монографія розрахова-на на науковий та інженерно-технічний персонал, який займається розрахунком будівельних конструкцій сучасними числовими методами, а також на студентів та аспірантів інженерно-будівельних спеціальностей.

Обкладинка для Технології переробки хлорвмісних пестицидних препаратів з одержанням присадок до олив та інгібіторів корозії Технології переробки хлорвмісних пестицидних препаратів з одержанням присадок до олив та інгібіторів корозії
Ольга Анатоліївна Гордієнко, Анатолій Петрович Ранський
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 152 с., ISBN 978-966-641-617-2

В монографії розглянуті питання отримання присадок до олив та інгібіторів корозії з непридатних пестицидних препаратів. Встановлені оптимальні технологічні параметри реагентного вилучення діючих речовин з пестицидних препаратів класу хлорвмісних алкіл-, арил(гетарил)карбонових кислот. Ком-плексоутворенням виділених речовин з деякими 3d-металами отримані відповідні метал-хелати як потенційні присадки до індустріальних олив та інгібітори кислотної корозії сталі. Встановлені закономірності між будовою синтезованих сполук та їх протизношувальними і антифрикційними властивостями в індустріальних оливах і захисними властивостями в кислому середовищі.

Обкладинка для Методи і засоби автоматизованого контролю параметрів електромеханічної системи гальмування трамвая Методи і засоби автоматизованого контролю параметрів електромеханічної системи гальмування трамвая
Володимир Віталійович Грабко, Юрій Володимирович Шевчук
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 128 с., ISBN 978-966-641-618-9

В монографії представлено методи контролю складових електромеханічної системи гальмування, структурні схеми пристроїв, які реалізують запропоновані методи. Проведено комп’ютерне моделювання роботи запропонова-них методів. Здійснено мікропроцесорні реалізації пристроїв контролю на основі запропонованих структурних схем. Розрахована на інженерно-технічних працівників електротранспортних компаній, студентів та аспірантів вузів, котрі спеціалізуються в галузі розробки систем контролю електротехнічних комплексів.

Обкладинка для Міжнародна науково-технічна конференція Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС– 2015» Міжнародна науково-технічна конференція Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС– 2015»
Збірник тез доповідей (англ. та укр. мовами), Вінниця: ВНТУ, 2015, 162 с., ISBN 978-966-641-619-6

На основі теоретичних та практичних досягнень оптичної та квантової електроніки в збірнику висвітлюються проблеми та шляхи розвитку сучасних оптико-електронних та лазерних інформаційно-енергетичних технологій та їх впровадження в телекомунікації, біомедицину, методи обробки зображень і сигналів, комп’ютерну техніку, системи технічного зору та штучного інтелекту.

Обкладинка для Abstracts of Papers Presented at VII International Scientific Conference on Optoelectronic Information Technologies “Photonics ODS- 2015” Abstracts of Papers Presented at VII International Scientific Conference on Optoelectronic Information Technologies “Photonics ODS- 2015”
Abstracts of papers, Vinnytsia: VNTU, 2015, 162 p., ISBN 978-966-641-619-6

Based on the theoretical and practical achievements of optical and quantum electronics in the complitation the problems and the development of advanced optoelectronic and laser information and energy technologies and their implementation in telecommunications, biomedicine, imaging methods and signals, computer equipment, vision systems and artificial Intelligence are highlighted.

Обкладинка для Тонкошарова технологія влаштування штукатурного покриття Тонкошарова технологія влаштування штукатурного покриття
Лілія Василівна Кучеренко, Олександр Михайлович Лівінський
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 108 с., ISBN 978-966-641-615-8

В монографії розглянуто технологічний процес влаштування штукату-рного покриття тонким шаром. Подано загальний аналіз сучасного стану організаційного та технічного рівня виробництва штукатурних робіт. роз-роблено ефективний штукатурний розчин на тонкомеленому карбонатному наповнювачі. Досліджено та встановлено оптимальні параметри технологі-чного процесу. Визначено та обґрунтовано номенклатуру необхідних засо-бів механізації. Запропоновано перспективні напрямки досліджень в галузі опоряджувальних робіт.

Обкладинка для Формування когнітивно-творчої компетенції майбутніх фахівців технічного профілю в процесі навчання вищої математики Формування когнітивно-творчої компетенції майбутніх фахівців технічного профілю в процесі навчання вищої математики
Олена Петрівна Прозор, Віра Андріївна Петрук
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 148 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-613-4

В монографії досліджено проблему формування когнітивно-творчої компетенції майбутніх фахівців технічного профілю. Проведено аналіз підходів до визначення сутності понять «компетентність» та «компетенція» в науково-педагогічних джерелах, сформульовано поняття та виокремлено компоненти когнітивно-творчої компетенції майбутніх фахівців. Презентовано технологію формування когнітивно-творчої компетенції студентів в процесі навчання вищої математики.

Обкладинка для Математичні моделі для прогнозування та управління процесами надходженням грошових коштів від платних послуг вищих навчальних закладів Математичні моделі для прогнозування та управління процесами надходженням грошових коштів від платних послуг вищих навчальних закладів
Наталія Сергіївна Гончарук, Юлія Вікторівна Мокіна, Борис Іванович Мокін
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 180 с., ISBN 978-966-641-611-0

В монографії викладені результати наукових досліджень, присвячених синтезу математичних моделей для прогнозування нестаціонарних процесів надходження грошових коштів від платних послуг вищих навчальних закладів, в основу яких покладені моделі авторегресії – проінтегрованого ковзного середнього, та ідентифікації математичних моделей для управління цими процесами, синтезованих з використанням теорії лінгвістичної змінної та нечітких баз знань. 

Обкладинка для Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпе-чення в умовах трансформаційних змін економіки України Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпе-чення в умовах трансформаційних змін економіки України
Віталій Володимирович Зянько, Ірина Юріївна Єпіфанова, Віталій Віталійович Зянько
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 172 с., ISBN 978-966-641-609-7

В монографії досліджено теоретико-методологічні і практичні засади інноваційної діяльності підприємств та її фінансове забезпечення. Визначено сутність інновацій, проаналізовано розвиток інноваційного процесу, охарактеризовано модель інноваційного розвитку та її національні особливості. Досліджено фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств, методики оцінки ефективності управління ним. Визначено особливості венчурних інвестицій, їх роль в забезпеченні інноваційного процесу, обґрунтовано напрями підтримки венчурного підприємництва.

Обкладинка для Зварювання. Вступ до фаху Зварювання. Вступ до фаху
Валерій Іванович Савуляк, Сергій Антонович Заболотний
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 136 с., ISBN 978-966-641-610-3

В навчальному посібнику розглянуто короткий огляд історії виникнення та розвитку зварювання як окремого самостійного методу створення нероз’ємних з’єднань машин і конструкцій. Описано та зроблено порівняльні характеристики видів зварювання, суміжних з ними технологій відновлення деталей і конструкцій.
Посібник розрахований для студентів технічних спеціальностей.

Обкладинка для Визначення умов роботоздатності розподільчих мереж Визначення умов роботоздатності розподільчих мереж
Василь Михайлович Кутін, Сергій Валерійович Матвієнко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 148 с., ISBN 978-966-641-607-3

У монографії розглянуто причини та характер зміни технічного стану ізоляції розподільних мереж. Проведено аналіз існуючих методів контролю ізоляції. Визначено умови роботоздатності ізоляції розподільчих мереж. Розглянуто спосіб побудови і конструкцію пристрою контролю робото-здатності ізоляції відносно землі. Книга розрахована на фахівців, які займаються проектуванням і експлуатацією розподільних мереж. Може використовуватися студентами та аспірантами, які спеціалізуються у вдосконаленні систем обслуговування розподільних мереж.